1 - Een inleiding in de hermeneutiek

De Bijbel gaat over het handelen van God in verleden, heden en toekomst. Gods Woord is geschreven in een andere cultuur, duizenden jaren terug. Hoe komen we tot een juist verstaan van de Schrift? Wat betekent Gods spreken in de Bijbel voor ons? De hermeneutiek helpt regels voor de uitleg te formuleren en maakt de verbinding tussen toen en nu.  ​

Hermeneutiek: mijnenveld of mijnenveger? 
dr. A.W. Zwiep (11 september 2020)

Hermeneutiek (interpretatieleer) is zo op het eerste gezicht niet het meest inspirerende, spannende of aantrekkelijke onderwerp van een lezing. Maar schijn bedriegt: we betreden een mijnenveld. Of het nu om schepping of evolutie gaat, of om man-vrouwverhoudingen, of om de vraag naar het Bijbelse wereldbeeld in vergelijking met onze hedendaagse kijk op de wereld: met iedere stap die je zet loop je het risico dat het misgaat. En wanneer er dan een bommetje ontploft, loopt het altijd uit op een discussie over vooronderstellingen en leesregels. Er staat kennelijk veel op het spel. In deze eerste lezing verkent dr. Arie Zwiep deze problematiek aan de hand van een aantal ‘ontdekkingen’ in de geschiedenis van de Bijbelse hermeneutiek. Hoe voorkomen we dat we de Bijbel alleen maar lezen ter bevestiging van ons eigen theologische gelijk? 

Klik hier voor de lezing van dr. A.W. Zwiep gehouden op 11 september in Gouda.

Dr. A.W. (Arie) Zwiep is als nieuwtestamenticus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is directeur van de Graduate School of Religion and Theology. Hij publiceerde onder meer ‘Tussen tekst en lezer: een historische inleiding in de Bijbelse hermeneutiek’. 

De gereformeerde hermeneutiek​ 
Dr. M.J. Paul (18 september 2020)

De gereformeerde hermeneutiek gaat uit van de duidelijkheid van de Schrift in de hoofdzaken, maar er zijn ook gedeelten die moeilijk te begrijpen zijn en waarover de uitleggers van mening verschillen. Wij mensen zijn beperkt in ons verstaan, en allerlei kerkelijke verschillen en cultuurveranderingen spelen ook een rol. In onze tijd zijn er gevoelige onderwerpen als de vragen rondom schepping, de vrouw in het ambt en de genderproblematiek.  

Wat is belangrijk voor de uitleg van de Schrift? Wat is kenmerkend voor de gereformeerde hermeneutiek? Hoe komt het dat er ook in gereformeerde kring zo veel wankelt? Welke betekenis heeft dat voor ons als Bijbellezers? Hoe komen wij tot een beter verstaan van de Schrift? Tijdens deze lezing gaat Mart-Jan Paul op deze vragen in. 

Dr. M.J. (Mart-Jan) Paul is hervormd predikant, docent aan de CHE en hoogleraar Oude Testament aan de ETF te Leuven. Hij is tevens eindredacteur van de twaalfdelige Studiebijbel Oude Testament. 

Locatie en tijden

De Studium Generale-lezingen vinden plaats in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. Vanzelfsprekend nemen we daarbij de overheidsmaatregelen rondom corona in acht. De avonden starten om 19.45u. Onze adresgegevens vind je hier.

Kosten

De kosten bedragen € 10,- per avond.

Vragen?

Neem contact op via dit e-mailadres of bel 0182-540333.

Helaas, dit programma is vol. U kunt zich niet meer aanmelden.