1 - Als je je er maar goed bij voelt: over het christelijk postmodernisme

Programma 1 van het Studium Generale bestaat uit een lezingenserie over het christelijk postmodernisme. Dr. Reinier van Kooten spreekt hierover in het kader van het huwelijk, prof. dr. Wim van Vlastuin in het kader van de theologie  en dr. Bart Jan Spruyt in het kader van ons publieke leven. 

Christelijk postmodernisme in ons huwelijk -
dr. Reinier van Kooten (13 september 2019)

Het postmodernisme vinden we niet alleen in de seculiere literatuur. De postmodernistische geest doorademt heel het maatschappelijke leven. Ook kerkmensen ademen deze in. Het houdt in dat kerkmensen minder oog hebben voor regels uit de Bijbel. Het gaat meer en meer om de beleving, om hoe je het ‘voelt’. Dit raakt ook alle aspecten van het zevende gebod. Op deze avond lopen wij de diverse aspecten na: hoe ziet de moderne cultuur dit gebod, maar wat is en blijft het heilzame van Gods gebod?

Dr. Reinier van Kooten is universitair docent homiletiek en ethiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie van de Vrije Universiteit en is als emeritus predikant verbonden aan de Hersteld Hervormde Kerk. 

Christelijk postmodernisme in onze theologie​ -
prof. dr. Wim van Vlastuin (27 september 2019)

Postmodernisme hangt in de lucht en dringt onze haarvaten binnen. Daarom is het niet verwonderlijk dat we onze cultuur ook in onze theologie en beleving herkennen. Postmoderne cultuur heeft zijn weerslag op onze omgang met de Bijbel, de kerk, onze hermeneutiek en onze visie op gender en seksualiteit. Het kan ook betekenen dat we ingrediënten uit het jodendom in onze christelijke religie opnemen of de doop van kinderen betwijfelen. Het betekent ook dat we meer oog hebben voor beleving en minder voor rationele dogma’s. Op deze avond onderzoeken we hoe het christelijk geloof zich verhoudt tot de postmoderne cultuur: waar kunnen we ons positief tot onze cultuur verhouden en waar biedt het christelijk geloof een kritisch tegenover?

Prof. dr. Wim van Vlastuin is universitair docent aan het Hersteld Hervormd Seminarie van de Vrije Universiteit en hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de Vrije Universiteit.

Christelijk postmodernisme in ons publieke leven -
dr. Bart Jan Spruyt (11 oktober 2019)

1_B-J-Spruyt.jpgPostmodernisme in het publieke leven manifesteert zich onder andere in moreel relativisme en cultureel relativisme. Dat laatste heeft mede de basis gelegd voor het ideaal van de multiculturele samenleving. In deze lezing gaan we in op de achtergronden van dit relativisme, maar ook op de vraag in welke gedaanten het zich manifesteert en welke houding christenen ertegenover moeten innemen. Ook behandelen we de vraag in hoeverre we zelf inmiddels ook al door (een zekere mate van) relativisme zijn aangetast.

Dr. Bart Jan Spruyt is docent Cuma aan Driestar hogeschool en doceert kerkgeschiedenis en apologetiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie van de Vrije Universiteit.

Locatie en tijden

De avonden starten om 19.45u in het gebouw van Driestar educatief. Onze adresgegevens vind je hier.

Kosten

De kosten bedragen € 32,50 voor het complete programma. Als je een losse avond bezoekt, betaal je € 12,50. Studenten van Driestar hogeschool betalen € 25,- voor het complete programma (of € 10,- voor een losse avond).
Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor programma 1 van het Studium Generale (Als je je er maar goed bij voelt).
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Bijeenkomst(en)    
Ik woon graag de volgende bijeenkomst(en) bij:


     
Betaling    
Hierbij machtig ik Driestar educatief
om het hierboven genoemde bedrag van
mijn rekening af te schrijven
NL00RABO1234567890
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.