Piet Kuijtfonds

Het Piet Kuijtfonds van Driestar educatief verleent steun aan buitenlandse christelijke studenten die niet over middelen of sponsors beschikken om hun deelname aan een van onze internationale programma’s te bekostigen.

Christelijk onderwijs wereldwijd steunen

Driestar educatief wil graag haar kennis en ervaring over christelijk onderwijs wereldwijd beschikbaar stellen. Omdat we diep overtuigd zijn van het grote belang van goed christelijk onderwijs voor jonge mensen individueel, maar ook voor de samenleving in haar geheel. Daarom leiden we graag medechristenen uit het buitenland op, zodat zij meer toegerust worden om in hun eigen lokale situatie christelijk onderwijs vorm te geven. Deze studenten nodigen wij uit om deel te nemen aan een internationaal programma, zoals bijvoorbeeld onze International Class.

Deze internationale klas is een leergemeenschap waarin Nederlandse pabostudenten en studenten uit het buitenland drie maanden lang samen nadenken over christelijke pedagogiek. Aan de hand van verschillende invalshoeken en thema’s, zoals ‘leraar en leerling’ wisselen de studenten van gedachten. Binnen dit internationale programma denkt Driestar educatief met hen mee over manieren om deze ervaringen in te zetten als zij terug zijn in hun eigen land en cultuur.

Oprichting Piet Kuijtfonds

Voor studenten uit het buitenland is een studieperiode bij Driestar educatief vaak onbetaalbaar. Hulpverlenings- of zendingsorganisaties als Woord en Daad of HOE verlenen sponsoring aan sommige deelnemers van ons internationale programma, maar niet alle studenten komen daarvoor in aanmerking.

Daarom heeft Driestar educatief op haar jubileumavond op 19 september 2014 het Piet Kuijtfonds gelanceerd. Hiermee wil Driestar educatief steun verlenen aan buitenlandse christelijke studenten die niet over middelen of sponsors beschikken om hun deelname aan een van onze internationale programma’s te bekostigen.

Als bedrijf of organisatie christelijk onderwijs wereldwijd steunen?

Als bedrijf of organisatie kun je één of meer specifieke studenten die zijn toegelaten voor deelname aan een internationaal programma sponsoren. Je financiële bijdrage aan dit fonds komt rechtstreeks ten goede aan de sponsoring van de cursuskosten van een student. Driestar educatief heeft hiervoor een aparte rekening geopend en zorgt voor een separate verantwoording van inkomsten en kosten. 

Contact

Wil je graag meedoen en met ons samenwerken om wereldwijd christelijk onderwijs te steunen? Vul onderstaand formulier in, of neem voor verdere informatie contact op met Ton Voorwinden, manager financiën, 0182-540338.

Natuurlijk kun je je bijdrage ook rechtstreeks overmaken naar NL76RABO0191214108 t.n.v. Driestar educatief, inzake Piet Kuijtfonds.
Heb je interesse in de sponsoring van een student? Laat dan je gegevens achter. Wij nemen graag contact met je op!