Leenvoorwaarden projectkoffers

Bij het lenen van een projectkoffer gelden de volgende regels:

  • Het lenen van een projectkoffer kan als je student of medewerker van Driestar educatief bent, of lid bent van de mediatheek.
  • Je reservering van een projectkoffer (via de catalogus) blijft 2 weken geldig.
  • De uitleentermijn van projectkoffers is 6 weken, met de mogelijkheid één keer te verlengen (tenzij de koffer door een andere lener gereserveerd is).
  • Je bent gedurende de uitleenperiode verantwoordelijk voor het materiaal. We gaan er vanuit dat je zorg draagt voor onze materialen en ze in goede staat retourneert. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan of materialen zoek raken, dan dien je de schade te vergoeden. Voor het vervangen c.q. repareren van materialen worden naast de werkelijke kosten, € 5 verwerkingskosten berekend.
  • Voor het te laat inleveren van een projectkoffer wordt een boete berekend van € 5 per dag.
  • Je kunt de projectkoffer(s) ook per post laten bezorgen en terugsturen. Dit kun je aangeven per mail (mediatheek@driestar-educatief.nl). Voor het terugsturen kun je de bijgevoegde retoursticker gebruiken. Voor de verzendkosten (€ 19,50) ontvang je een factuur. Voor bezorging zijn de voorwaarden van de vervoerder van toepassing. 
  • Na terugkomst controleren wij de inhoud van de koffer aan de hand van de inhoudsopgave. Jij dient dit ook te doen bij het ontvangen en retourneren van de koffer. Indien je onjuistheden constateert, vragen we je dit direct aan ons te melden.
  • Met een groot abonnement kun je 3 koffers tegelijk lenen, met een middel abonnement 2 en met een klein abonnement 1.

Wij wensen je veel plezier met het gebruik van de projectkoffers. Als je suggesties voor verbetering hebt, horen wij deze graag.