Leenvoorwaarden projectkoffers

Bij het lenen van een projectkoffer gelden de volgende regels:

 • Aan het lenen van een projectkoffer zijn kosten verbonden. De actuele prijzen vind je hier.
 • Na reservering van een of meerdere projectkoffers nemen wij contact op om verdere afspraken te maken.
 • Je kunt een projectkoffer alleen per week lenen te beginnen op maandag. De uitleentermijn moet minimaal twee weken zijn.
 • Je bent gedurende de uitleenperiode verantwoordelijk voor het materiaal. We gaan er vanuit dat je zorg draagt voor onze materialen en ze in goede staat retourneert. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan of materialen zoekraken, dan dien je de schade te vergoeden. Voor het vervangen c.q. repareren van materialen worden naast de werkelijke kosten, € 5 verwerkingskosten berekend.
 • Als je de projectkoffer(s) op komt halen en terugbrengen, doe je dat op een overeengekomen tijdstip in Gouda. Indien de koffer niet tijdig retour is, wordt een boete berekend van € 50 per week. Let op: dit bedrag is gewijzigd met ingang van cursusjaar 2020/2021.
 • Je kunt de projectkoffer(s) ook per post laten bezorgen en terugsturen. Dit kun je aangeven op het reserveringsformulier. Een reservering met postbezorging dient minimaal een week voor de gewenste datum aangevraagd te zijn. Voor deze bezorging zijn de voorwaarden van de vervoerder van toepassing. Als de koffer niet op de afgesproken tijd per post is aangeboden als retourzending, wordt een boete berekend van € 25 per week.
 • De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
 • De projectkoffer mag alleen voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt. Uitlenen aan derden is niet toegestaan.
 • Na terugkomst controleren wij de inhoud van de koffer aan de hand van de inhoudsopgave. Jij dient dit ook te doen bij het ontvangen en retourneren van de koffer. Indien je onjuistheden constateert, vragen we je dit direct aan ons te melden.
 • Wij stellen het op prijs als de leerkrachten die met de koffer gewerkt hebben, na afloop het evaluatieformulier invullen, zodat de inhoud van de koffer naar aanleiding van de reacties verbeterd en aangevuld kan worden.
 • De algemene voorwaarden van Driestar Educatief zijn tevens van toepassing.
 • Het lenen van een projectkoffer kan alleen als je akkoord gaat met bovenstaande leenvoorwaarden.

Wij wensen je veel plezier met het gebruik van de projectkoffers. Als je suggesties voor verbetering hebt, horen wij deze graag.

Afmelding
Uiterlijk twee weken vóór de afgesproken datum moet je je hebben afgemeld indien je geen gebruik wenst te maken van de door jou aangevraagde projectkoffer(s). Meld je je niet tijdig af, dan ben je het volledige leenbedrag verschuldigd.