Leenvoorwaarden

Lid worden

 • Je schrijft je in via de website of via een aanmeldformulier.
 • Je ontvangt jaarlijks een factuur voor het door jou gekozen abonnement. De looptijd van het abonnement betreft een kalenderjaar.
 • Schrijf je je voor 1 januari in, dan betaal je de eerste periode het bedrag naar verhouding van de looptijd tot 1 januari, met een minimumbedrag van € 7,50. 
 • Je lidmaatschap loopt zonder opzegging voor onbepaalde tijd door.
 • Opzegging van het abonnement dien je uiterlijk voor 1 december schriftelijk door te geven. Het abonnementsgeld wordt niet gerestitueerd.

Lenen
 • De mediatheek kan bezocht worden tijdens openingstijden.
 • Je lidmaatschap geeft recht op toegang en de dienstverlening van de mediatheek.
 • Voor het kopiëren betaal je € 0,05 per afdruk (betalen per pin).
 • Het maximaal aantal objecten dat je kunt lenen is afhankelijk van jouw abonnement.
 • De uitleentermijn is 4 weken. Voor projectkoffers is de uitleentermijn 6 weken.
 • Tenzij een object door een ander is gereserveerd, kun je de uitleentermijn twee keer verlengen. Verlenging is steeds voor 4 weken. Projectkoffers kunnen één keer met 6 weken verlengd worden.
 • Je kunt verlengen via de catalogus; dit kan vanaf iedere computer met internet.
 • Je kunt objecten reserveren. Raadpleeg hiervoor de instructie op de website. [tabblad catalogus]
 • Je bent gedurende de uitleenperiode verantwoordelijk voor het materiaal. We gaan er vanuit dat je zorg draagt voor onze materialen en ze in goede staat retourneert. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan of materialen zoekraken, dan dien je de schade te vergoeden.
 • Voor het vervangen c.q. repareren van materialen worden naast de werkelijke kosten € 5 administratiekosten berekend.
 • Je betaalt een boete van € 15 na drie verzoeken om inlevering. Voor projectkoffers geldt een boete van € 5 per dag.

Projectkoffers lenen
Afhankelijk van de grootte van je abonnement kun je gratis 1, 2 of 3 projectkoffers tegelijk lenen. Reserveren doe je via de catalogus. Je reservering blijft 2 weken geldig.

Wil je de projectkoffer per post laten verzenden? Meld dit dan per mail (mediatheek@driestar-educatief.nl). De verzendkosten zijn € 19,50. Hiervoor ontvang je een factuur. Een retoursticker wordt bijgevoegd.

Voor het lenen van projectkoffers gelden nog meer voorwaarden. Raadpleeg hiervoor de pagina van de projectkoffers.