Enquête nieuwsbrief voor de kerken

Fijn dat u mee wilt doen aan deze korte enquête over onze nieuwsbrief voor de kerken. 

Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar en wordt verstuurd naar kerkenraadsleden, jeugdwerkers, catecheten en geïnteresseerden uit de achterban van Driestar educatief. Met de artikelen in deze nieuwsbrief hopen we u te betrekken bij de ontwikkelingen in het onderwijs en in onze organisatie, en willen we u inspireren op actuele thema’s die spelen onder kinderen, jongeren en opvoeders. Uw mening over deze nieuwsbrief stellen we zeer op prijs!
 
>>> Klik hier om naar de enquête te gaan.
Invullen van de vragenlijst kan tot en met 16 januari.