Nieuws

 • #WVDM - Lespakket Week van de Mediawijsheid

  #WVDM… oftewel: Week van de Mediawijsheid! Deze themaweek vindt dit jaar plaats tussen 6 en 13 november. Hoe geef jij deze week vorm op jouw school? Een unieke kans om in die week speciaal aandacht te schenken aan mediawijsheid en mediagebruik.

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Bevorderen van eigenaarschap en zelfmanagement? Wat kun je als leraar doen?

  Afgelopen maanden hebben veel leraren ervaren dat eigenaarschap en zelfmanagement voor veel leerlingen niet vanzelfsprekend is. Het lesgeven op afstand deed een groot beroep op leerlingen wat betreft hun zelfmanagement en het richting geven aan hun leerproces. Wat kun je als mentor of begeleider doen om zelfmanagement bij leerlingen/studenten te bevorderen zodat zij meer eigenaarschap over hun leertaken ontwikkelen en studie-uitstelgedrag leren hanteren?

 • Studiemiddag jeugdliteratuur: boekenopdracht

  Op vrijdag 25 september werd tijdens de jaarlijkse studiemiddag over jeugdliteratuur de website Boekenopdracht.nl gelanceerd. Boekenopdracht is een website van CVHO (de protestants-christelijke afdeling binnen de AOb) en Driestar educatief.

 • Word jij de nieuwe hoofdredacteur van DRS Magazine?

  DRS Magazine is hét onderwijsblad van en voor christelijke scholen op reformatorische grondslag. Het blad dat nu tien keer per jaar uitkomt, wil bezinning en inspiratie bieden aan het onderwijsveld, actuele ontwikkelingen een plaats geven en liefde voor het leraarsvak bevorderen. DRS Magazine is een uitgave van Driestar educatief, RMU en VGS.

 • Gesprekswijzer voor Driehoeksgesprek in de brugklas

  Steeds meer scholen onderkennen de waarde van het zogeheten Driehoeksgesprek, waarbij docent, leerling en ouder(s) regelmatig samen bespreken wat het kind nodig heeft voor een goede schoolperiode. Speciaal voor de brugklas is er nu De Gesprekswijzer, bedoeld voor docenten en mentors die aan het begin van het schooljaar het startgesprek met ouders én kind willen voeren.

 • Enquête mogelijke vernieuwing Schrijffontein

  Uitgeverij Royal Jongbloed doet vooronderzoek naar het eventueel vernieuwen van de methode Schrijffontein. Om te weten hoe scholen hierover denken en wat de wensen zijn heeft de uitgeverij een enquête geopend. Scholen worden van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

 • VACATURE: Stageplaats Wonderfully Made

  Ken jij een (internationale) student die een economische studie volgt en op zoek is naar een stage? Wij maken graag gebruik van jouw netwerk.

 • Regie op onderwijskwaliteit

  Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

 • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

  Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

 • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

  Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.