Nieuws

 • Nieuw MT Driestar onderwijsadvies

  Driestar onderwijsadvies heeft een nieuw MT. Evert de Bruin en Melinda Jansen vormen het nieuwe management. Beiden hebben ervaring in het onderwijs(advies) en werken al bij Driestar educatief. Bart Vollmuller, voorheen leidinggevende, zal zich na de zomer gaan richten op Gouwe Academie en op de verdere samenwerking van de drie organisaties binnen Driestar educatief die zich richten op onderwijsadvies, namelijk Gouwe Academie, CPS en Driestar onderwijsadvies.

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Cursus of post-hbo-opleiding: wat wordt jouw volgende stap?

  Als onderwijsprofessional ben je je leven lang gericht op leren, ook voor jezelf. Je wilt groeien als professional en dat gaat het beste als jouw persoonlijke groei, vaardigheden en kennis gecombineerd worden.

 • Online informatiebijeenkomst Taal actief 5 voor de christelijke school

  Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. Net zoals bij de huidige versie van Taal actief 4 is Taal actief 5 aangepast voor de christelijke en reformatorische scholen.

 • Driestar educatief gaat webwinkel volledig vernieuwen

  We hebben goed nieuws! Driestar educatief gaat haar webwinkel volledig vernieuwen.

 • Mooie scores Keuzegids voor de master Leren en Innoveren

  Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête aan tevreden te zijn over de masteropleiding Leren en innoveren bij Driestar hogeschool die samen met de hogescholen CHE en Viaa gegeven wordt. Op vier van de vijf onderdelen scoort de master bovengemiddeld, en op één onderdeel gemiddeld. Dat is te lezen in de Keuzegids masters 2024.

 • Janneke de Jong-Slagman benoemd als lector Geletterdheid bij Driestar educatief

  Binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief start per 1 augustus 2024 het lectoraat Geletterdheid. Dit nieuwe lectoraat heeft als doel een bijdrage te leveren aan een positieve, inhoudsgerichte leescultuur bij zowel leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs als bij studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Dr. Janneke de Jong-Slagman is benoemd als lector en zal leidinggeven aan dit lectoraat.

 • Vijf jaar associate degree Pedagogisch Educatief Professional

  Hoera! De associate degree Pedagogisch Educatief Professional (ad-pep) bestaat vijf jaar. Studieleider Evert de Bruin: ‘De afgelopen vijf jaar laten zien dat de opleiding voorziet in een behoefte. Onderwijs en zorg raken steeds meer vervlochten en daarbinnen kan de ad-pepper een mooie rol vervullen.’

 • Save the date: lectorale rede en installatie dr. Bram Kunz

  Op Deo Volente 13 juni 2024 hoopt dr. Bram Kunz zijn lectorale rede uit te spreken in de Sint Janskerk te Gouda. Het College van Bestuur van Driestar educatief nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de installatie van dr. Bram Kunz tot lector van het lectoraat "Vorming van christelijke onderwijsprofessionals in de 21ste eeuw". 

 • Hermeneutiek en homiletiek bij William Perkins

  “William Perkins (1558 – 1602) staat bekend als de ‘vader’ van het Engelse puritanisme die een enorme invloed heeft op theologie en spiritualiteit in de Engelstalige wereld en in West-Europa. Zijn hermeneutiek is klassiek-calvinistisch,” vertelt prof. Baars over William Perkins.

 • Benjamin over de Master Leren en Innoveren: 'Voor een bredere impact in het onderwijs zorgen'

  Benjamin Wichers (27) is docent Duits op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn. Daarnaast volgt hij de Master Leren en Innoveren (MLI), die op Driestar hogeschool wordt gegeven in samenwerking met de CHE en de Viaa.