Nieuws

 • Onderwijszorg Nederland luidt noodklok om ‘verloren’ kinderen met een taalachterstand

  De Coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) presenteert vandaag een pamflet om de groep ‘verloren’ kinderen met een grote taalachterstand te helpen. Aanleiding zijn nieuwe cijfers over kinderen met een ernstige lees- en spellingachterstand, maar geen diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED).

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Toekenning bekostiging opleiding docent godsdienst via Driestar educatief

  De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft bekostiging toegekend aan de opleiding tot docent godsdienst bij Driestar educatief. Hiermee volgt de minister het positieve advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs.

 • ‘Werk nooit met andermans kinderen zonder een relatie’.

  Deze stelling deed heel wat stof opwaaien tijdens een gesprek in de personeelskamer van een school. Toch is ‘relatie’ één van de pijlers voor een goede ouderbetrokkenheid. Maar hoe ga je dat ‘handen en voeten’ geven?

 • Terugblik studiemiddag volwassenliteratuur: Stefan Hertmans over 'De bekeerlinge'

  Een gezelschap van vijftig christelijke docenten Nederlands uit het gehele land luisterde afgelopen vrijdag in de sfeervolle Hillegondakerk te Rotterdam-Hillegersberg geboeid naar de Vlaamse literator Stefan Hertmans. De zestiende studiemiddag voor volwassenenliteratuur werd een groot succes door de thematiek van het boek en de vertelkunst van de auteur.

 • Een hele klas vol leerlingen met dyslexie

  Driestar educatief organiseert opnieuw dyslexiebelevingsavonden voor ouders, leerkrachten en ib’ers van kinderen die behandeld worden voor dyslexie. Een avond lang ervaren de deelnemers hoe het is om dyslexie te hebben in de klas. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd?

 • Benoeming manager en interim manager lvo en vertrek Wim Westenberg

  We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe opleidingsmanager voor de hogeschool en specifiek de lerarenopleiding voortgezet onderwijs hebben gevonden. Afgelopen vrijdag hebben bestuur en raad van toezicht, Klaas Tippe uit Elspeet per 1 januari 2020 benoemd in de vacature die ontstaat door het vertrek van Wim Westenberg.

 • Team De Driestars haalt ruim €11.000 op voor Geef ze een Tien

  Team De Driestars trotseerde afgelopen zaterdag weer en wind, onder het motto 'Alles voor Rosamyrthe' (een van de kindslaven waar geld voor werd ingezameld), om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Geef ze een Tien. Ze bereikten alle dertien de top van de Mont Ventoux. Een geweldige prestatie!

 • Lessen van generaal De Kruif over moreel leiderschap

  Wij leven in een wereld waarin wij alles denken te beheersen, maar het tegendeel is waar. Dat zegt Mart de Kruif, voormalig hoogste baas van de Landmacht. Hij is de hoofdspreker op de Schoolleidersdag die Driestar educatief en VGS op vrijdag 4 oktober 2019 organiseren. Thema van de dag is ‘moreel leiderschap’. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, meld je snel aan.

 • Opfrisavond Wonderlijk gemaakt

  Zo’n vijftig ouders druppelen binnen, met een kopje warme koffie of thee in de hand. Op de School met de Bijbel in Nieuwer Ter Aa vindt een opfrisavond plaats naar aanleiding van Wonderlijk gemaakt.

 • Hoe leren leerlingen de werkelijkheid kennen? - deel 5

  In het jubileumjaar van de Driestar (75 jaar) werkt het onderzoekscentrum aan het handboek Christelijk leraarschap. In dit boek, dat in 2020 zal verschijnen, wordt veel van het Driestareigen gedachtegoed op het gebied van leraarschap grondig samengevat.