Nieuws

 • Conferentie 'Leren in een digi(taal) tijdperk': een inspirerende middag

  "Hij die wil, vindt een mogelijkheid. Hij die niet wil, vindt een reden." De conferentie 'Leren in een digitaal tijdperk' van de Projectgroep Leren 2020 van afgelopen donderdag was een succes.

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Nieuwe cursus: ‘Let’s talk’ - goed Engels spreken in de klas

  Heb jij moeite met Engels spreken voor de klas? Vind je het lastig om zinnen te formuleren en jezelf op een goede manier uit te drukken in deze taal?

 • Mediatheek geeft gratis abonnementen weg tijdens #weekvandemediatheek

  Heb je weleens nagedacht over het lenen van onze projectkoffers of wil je ook andere materialen lenen en een abonnement afsluiten? Dat kan nu wel heel voordelig uitpakken!

 • Samenwerking lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam en Driestar hogeschool

  Hogeschool Rotterdam participeert in de reformatorische opleidingsscholen RAOS en HODOS voor vakken die niet aangeboden worden bij Driestar hogeschool, onder andere Frans, aardrijkskunde en natuurkunde.

 • Jouw digitale voetafdruk

  Twee vriendinnen lopen kletsend door de winkelstraten. Ze bekijken kleding en schoenen in een hip boetiekje en maken terloopse opmerkingen. Ondertussen worden ze gevolgd en worden al hun bewegingen geregistreerd… ’s Avonds herkennen de meiden hun shopgedrag terug in het aanbod dat ze letterlijk voorgeschoteld krijgen.

 • Doorlopende leerlijnen CED-groep voor ZML en VSO

  Veel speciale scholen die werken met de module leerlijnen in ParnasSys, maken gebruik van de leerlijnen van de CED-groep. Er zijn nu nieuwe leerlijnen beschikbaar voor Rekenen en Schriftelijke taal, met doelen voor ZML én VSO.

 • Gewoon lesgeven

  Als leraar ervaar je veel werkdruk. Dagelijks komen er allerlei zaken op je af die veel tijd en aandacht vragen. Dit kunnen problemen zijn die zich maar niet lijken op te lossen, of collega’s die regels en afspraken zijn vergeten. En terwijl je de plooien van de dag glad strijkt, schiet je te binnen dat je bij een vergadering of overleg wordt verwacht. ’s Avonds plof je op de bank en verzucht je: ‘Kon ik maar weer eens gewoon lekker lesgeven.’

 • Mediawijs worden doe je samen

  Vandaag start de week van de Mediawijsheid. Onze opgroeiende jongeren staan – net als wijzelf – middenin een digitale maatschappij. Hoe kleurt dat hun mening? Hoe verhouden zij zich hiertoe? Hoe weerbaar zijn zij en wij? De tijd waarin we leven vraagt om een stevige vormingsimpuls. Daar besteden we deze week aandacht aan.

 • Verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

  Per 1 januari 2019 verandert de meldcode. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

 • Leerlijn ZIEN! uitgebreid met graadmeters

  Voor ZIEN!-scholen die ook gebruik maken van de module leerlijnen, is er de ZIEN!-leerlijn, die gratis gebruikt kan worden. Daarin zijn nu ook doelen opgenomen voor Betrokkenheid en Welbevinden.