Video’s: Fred van Lieburg en Henk Hagoort leveren input voor instellingsplan Driestar educatief 7 april 2022

Binnen Driestar educatief denken we op dit moment met elkaar na over de inhoud van het Instellingsplan. De input van externe sprekers delen we graag met je. Vandaag deel 1: Fred van Lieburg over de veranderingen en trends waar de gereformeerde gezindte mee te maken heeft en Henk Hagoort over zijn ervaringen binnen de NPO en het hoger onderwijs. Kijk mee!

In ons Instellingsplan (vroeger: strategisch beleidsplan) beschrijven we ons strategisch beleid voor de komende vier jaar. Dat doen we niet alleen! Samen met mensen binnen en buiten onze organisatie denken we na over trends, onze kracht en onze aandachtspunten. We hebben hiervoor een aantal externe sprekers uitgenodigd.
 
In onderstaande video vertelt Fred van Lieburg iets over de veranderingen en trends waar de gereformeerde gezindte mee te maken heeft. Daarnaast duidt hij een aantal zwaktes waar de gereformeerde gezindte mee te kampen heeft. In de video eronder deelt Henk Hagoort iets over zijn ervaringen binnen de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en het hoger onderwijs, en wat dat (mogelijk) voor consequenties heeft voor het Why (het waartoe van scholen en onze instelling). 
Ben je benieuwd naar de volledige bijdrages van de sprekers? Bekijk hier de hele bijeenkomst terug.

Meer nieuws

  • Symposium over een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen

   Op 10 januari 2024 vindt het symposium Hoogbegaafdheid 2024 plaats. Samen met zeven andere organisaties bereidt Driestar onderwijsadvies dit symposium voor met als thema: ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Je kunt je nu inschrijven!

  • Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs

   Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.