Nadenken over prikkelverwerking met symposium Het jonge kind 2 februari 2023

220 onderbouwleerkrachten, ib’ers, teamleiders en directeuren bezochten op 1 februari het symposium Het jonge kind. Na twee jaar een online symposium konden zij dit jaar gezellig in Gouda met elkaar nadenken over prikkelverwerking. Lees hier een terugblik op deze mooie dag!

Wiebelen en friemelen

Monique Thoonsen verzorgde de lezing met de titel ‘De noodzaak van wiebelen en friemelen in de klas`. Zij is specialist zintuiglijke prikkelverwerking, pedagoog en CCE-consulent. In haar dagelijks werk is vooral bezig met de (afwijkende) zintuiglijke prikkelverwerking. Zij adviseert en begeleidt professionals, opvoeders, kinderen en volwassenen.

Iedere leerkracht kent ze wel: kleuters die altijd met hun stoel wippen, impulsief zijn, snel boos zijn, maar ook slaperig en ontspannen. Het lijkt alsof deze leerlingen niet betrokken zijn en totaal niet opletten. Lastig gedrag, zou je denken, maar in werkelijkheid zetten deze leerlingen allerlei trucs in om juist wél betrokken te kunnen blijven. Ze zijn zintuigelijk onder-of overprikkeld en proberen hun balans te herstellen.

ZiP: zintuigelijke prikkelverwerking

Monique nam ons mee in 4 verschillende types onder-of overprikkeld gedrag:
 • de aap: onderprikkeld en actief;
 • de beer: onderprikkeld en passief;
 • de kat: overprikkeld en actief;
 • de haas: overprikkeld en passief.
Ze adviseerde ons door de ZiP-bril te kijken (zintuigelijke prikkelverwerking) en gaf ons ook een ZiP-kijkwijzer mee. Daarna mochten de deelnemers nog even praktisch aan de slag met alles wat ze geleerd hadden door het oefenen van een aantal casussen rondom de vier types.
 
In de vragenronde kwamen vragen naar voren; over hoe ZiP zich verhoudt tot bijvoorbeeld ADHD, ASS en hoogbegaafdheid. Maar ook praktische vragen zoals wanneer gebruik je een wiebelkussen, welk materiaal gebruik je voor friemelen enzovoorts.

Monique gaf veel goede tips die leerkrachten meteen in kunnen gaan zetten; zoals veel bewegen, friemelen met een touwtje, staand werken.

Contact en inspiratie

Tijdens de pauze en de lunch was er tijd om inspiratie op te doen bij de verschillende stands. Ook was er de mogelijkheid een kijkje te nemen in de mediatheek. En natuurlijk was er volop gelegenheid elkaar te spreken.

Workshops

Na de lunchpauze namen workshopleiders de deelnemers verder mee in de wereld van het jonge kind. In twee workshoprondes konden deelnemers zich verder verdiepen in verschillende thema’s, zoals spel, hoogbegaafdheid, echtscheiding, executieve functies, taal/lezen/rekenen. Het was een creatieve dag met goede ontmoetingen en waardevolle inspiratiemomenten!`

Op 31 januari 2024 organiseren we ons volgende symposium Het jonge kind. Zet de datum vast in je agenda. Kun je niet wachten en wil je nu al verder met het jonge kind? Bekijk dan de pagina van het jonge kind en zie wat wij voor jou en je kleuters kunnen betekenen. 

Meer nieuws

  • Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs

   Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.

  • Terugkijken: de online open avond van Driestar hogeschool

   Heb jij de online open avond van Driestar hogeschool gemist? Geen probleem! Je kunt de uitzendingen terugkijken. Ga er maar rustig voor zitten en bekijk de beelden van de voorlichtingen.