Terugblik lectorale rede Bram Kunz in woord en beeld 25 juni 2024

Vorige week donderdag werd in de prachtige Goudse Sint-Jan dr. Bram Kunz geïnstalleerd als lector ‘Vorming van christelijke onderwijsprofessionals in de 21e eeuw’.

In zijn lectorale rede stonden ‘de krassen op de ziel van de leraar’ centraal, als metafoor van de professionele vorming van leraren. Download de rede en bekijk het fotoverslag!

Bram pleit in zijn rede voor een deugdethische benadering van de vorming van christelijke leraren. ‘Ze hebben krassen op hun ziel nodig, patronen van deugdzaamheid, zoals voorzichtigheid, rechtvaardigheid, moed en zelfbeheersing, zodat ze met praktische wijsheid kunnen handelen. Dat vraagt om goede voorbeelden, en om oefening.’ Christelijke leraren hebben daarbij ook theologale deugden van geloof, hoop en liefde nodig. 

Download hier de uitgebreide versie van de lectorale rede

Onderzoeksthema’s

Kunz benadrukte dat het onderzoek van zijn lectoraat moet bijdragen aan de verbinding met de praktijk. De komende jaren gaat hij samen met de kenniskringleden praktijkgericht onderzoek doen: Hoe ontstaan die goede krassen op de ziel? Vier thema’s worden daarbinnen verder uitgewerkt:
  1. Diversiteit en burgerschap: hoe kunnen leraren geholpen worden om met wijsheid te handelen in situaties van diversiteit waarin hun eigen waarden op scherp komen te staan?
  2. Polarisatie in de klas: wat vraagt een gepolariseerd klimaat, dat zich niet alleen in het geheel van de samenleving maar ook in de reformatorische subgroep manifesteert, van de karaktervorming van leraren?
  3. Schoolleven in verandering: wat vraagt verbreding van de leerlingenpopulatie op orthodox-christelijke scholen van de professionaliteit van leraren en op welke manier kunnen leraren zich verbinden aan het verhaal van de school in een situatie van transitie?
  4. Afhaken in de inductiefase: waarom haken beginnen leraren af en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden voor de professionele vorming van leraren?

Dienstbaar aan de praktijk

De officiële installatie van deze achtste lector van Driestar hogeschool werd gedaan door bestuurslid Robert Zoutendijk. Hij benadrukte dat de lectoraten dienstbaar moeten zijn aan de praktijk: ‘Een van de kernopdrachten van Driestar educatief is bijdragen aan de vorming van christelijke leraren. We zijn ervan overtuigd dat we met lectoraten de praktijk van het onderwijs dienen. Daarom is het lectoraat van Bram niet alleen ons lectoraat, maar vooral ook uw en jouw lectoraat.’

Klik hier voor meer informatie over het lectoraat.

DSC00842.JPG

Meer nieuws