Symposium over een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen 4 december 2023

Op 10 januari 2024 vindt het symposium Hoogbegaafdheid 2024 plaats. Samen met zeven andere organisaties bereidt Driestar onderwijsadvies dit symposium voor met als thema: ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Je kunt je nu inschrijven!

Christelijk Hoogbegaafdheidsbeleid (CHB) werkt al een aantal jaren met christelijke scholen, onderwijskundigen en ontwikkelaars aan draagvlak voor de verbinding tussen primair en voortgezet onderwijs op het thema (hoog- en meer)begaafdheid.

Om die verbinding tot stand te brengen organiseert het CHB samen met Driestar onderwijsadvies en andere organisaties een landelijk symposium voor collega’s van christelijke scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Nederland.
 
Het thema is dit jaar ‘Sturen we de juiste leerlingen door naar de plusklas?’ Met elkaar onderzoeken we hoe we kunnen komen tot een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen, waarbij we ook rekening houden met de enorme diversiteit aan hulpvragen en verschijningsvormen van deze leerlingen.

Kunnen we iets ontwerpen dat begint in groep 1 en eindigt in vwo-6? Een hb-meegroeiformulier dat kort, krachtig, duidelijk en effectief is, zodat elke leraar snel kan zien wat er al is gedaan, welk effect dit heeft gehad en wat op korte termijn nodig is? Op dit symposium gaan we onderzoeken of we vandaag zo’n formulier kunnen ontwerpen. Tijdens een lezing van Karen Wolters, workshoprondes, rondetafelgesprekken en een infomarkt duiken we met elkaar in dit thema.
 
Van harte welkom op 10 januari 2024 in Veenendaal! Meer informatie en aanmelden: https://chb-beleid.nl/symposium-hb-2023/. Aanmelden kan tot 11 december 2023.

Meer nieuws