Studeren op de Dordtse Leerregels 3 september 2018

In 2018 is het 400 jaar geleden dat de Dordtse synode plaatsvond. Het Studium Generale van Driestar hogeschool geeft een terugblik op die grote gebeurtenis in onze kerkgeschiedenis. In drie lezingen kijken de sprekers naar het belang van de Dordtse Leerregels in historisch en theologisch perspectief.

Op 14 september 2018 trapt dr. P.C. Hoek af met een bijdrage over vrijheid als gebondenheid aan de genade. Hoe komen deze kernbegrippen terug in de Dordtse Leerregels? Een paar weken later, op 5 oktober, neemt ds. J.L. Schreuders bezoekers mee naar de consequenties van Dordt voor het kerkrecht. De Dordtse Kerkorde komt deze avond nadrukkelijk aan bod, in tragiek en glorie. Deze Studium Generale-serie eindigt met dr. B.J. Spruyt, die lijnen trekt naar de 19e en 20e eeuw. Wat is er in die jaren gebeurd met ‘Dordt 1618-1619’? Hoe zit dat vandaag? De sprekers zijn alle drie actief als docent op het Hersteld Hervormd Seminarie van de Vrije Universiteit.

Praktische informatie

De avonden beginnen om 19.45 uur in het gebouw van Driestar educatief in Gouda. De kosten bedragen € 32,50 voor het complete programma. Een losse avond bijwonen kan ook, de kosten hiervoor bedragen € 12,50. Voor studenten van de Driestar hogeschool geldt een aangepast tarief.
 
Meer informatie en aanmelden? Klik hier.

Meer nieuws

  • Zomerschool 2021 | Pandemie: kantelpunt of pas op de plaats?

   Ben je op zoek naar verdieping? Is het einde van je studie in zicht, of ben je net aan het werk? Ben jij benieuwd naar hoe andere jongvolwassenen als christen in het leven staan? Dan is de zomerschool wat voor jou. Sprekers met verschillende expertise delen hun persoonlijke verhaal en kennis met je.

  • Data evenementen Driestar educatief bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium van Driestar educatief. Hierbij de data voor het cursusjaar 2021-2022.

  • Hoe leren we kinderen vroomheid?

   Hebt u daar weleens over nagedacht, hoe we kinderen vroomheid kunnen leren? Vanuit een ver verleden stelt Comenius ons die vraag. Hij komt aan de orde in het tiende hoofdstuk van zijn boekje De moederschool. Dat boekje draagt hij op ‘aan de goddelijke, christelijke ouders, onderwijzers en begeleiders, en aan allen die zich bezighouden met de zorg voor het jonge kind.’ Daarmee wordt in ieder geval een deel van het lezerspubliek van DRS Magazine aangesproken. En als u met oudere kinderen werkt, is het even zinvol om de tekst van Comenius te lezen en in het team daarop te reflecteren.

  • Professionele leergemeenschap: effectief of een vlag op een modderschuit?

   Lerende teams zijn in. Tegenwoordig vaak een professionele leergemeenschap(PLG) genoemd. Maar iets een naam geven zegt nog niet zoveel, vindt Piet Murre, lector schoolvakken en didactiek bij het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Hij ziet het risico dat PLG zelfs een vlag op een modderschuit kan worden. Waar moet een goede professionele leergemeenschap aan voldoen?

  • Pilot tieneronderwijs

   Uit onderzoek van de Onderwijsraad blijkt dat er een flinke kloof bestaat tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze zelfde signalen krijgen we ook vanuit de praktijk. Daarom zijn we binnen Driestar educatief gestart met de pilot ‘oudere kind’ (tieneronderwijs). Binnen deze pilot brengen we studenten pabo en LVO samen, om samen met docenten en het onderzoekscentrum, onderzoek te doen naar deze overgangsperiode. Door inzichten die in de praktijk opgedaan worden, hopen we een mooie bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs.