Studeren op de Dordtse Leerregels Geplaatst op 3 september 2018

In 2018 is het 400 jaar geleden dat de Dordtse synode plaatsvond. Het Studium Generale van Driestar hogeschool geeft een terugblik op die grote gebeurtenis in onze kerkgeschiedenis. In drie lezingen kijken de sprekers naar het belang van de Dordtse Leerregels in historisch en theologisch perspectief.

Op 14 september 2018 trapt dr. P.C. Hoek af met een bijdrage over vrijheid als gebondenheid aan de genade. Hoe komen deze kernbegrippen terug in de Dordtse Leerregels? Een paar weken later, op 5 oktober, neemt ds. J.L. Schreuders bezoekers mee naar de consequenties van Dordt voor het kerkrecht. De Dordtse Kerkorde komt deze avond nadrukkelijk aan bod, in tragiek en glorie. Deze Studium Generale-serie eindigt met dr. B.J. Spruyt, die lijnen trekt naar de 19e en 20e eeuw. Wat is er in die jaren gebeurd met ‘Dordt 1618-1619’? Hoe zit dat vandaag? De sprekers zijn alle drie actief als docent op het Hersteld Hervormd Seminarie van de Vrije Universiteit.

Praktische informatie

De avonden beginnen om 19.45 uur in het gebouw van Driestar educatief in Gouda. De kosten bedragen € 32,50 voor het complete programma. Een losse avond bijwonen kan ook, de kosten hiervoor bedragen € 12,50. Voor studenten van de Driestar hogeschool geldt een aangepast tarief.
 
Meer informatie en aanmelden? Klik hier.

Meer nieuws

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.

  • Data evenementen Driestar onderwijsadvies bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium in Gouda. Hierbij de data voor 2019-2020.

  • Vlog: De kracht van games

   Herkenbaar? Je roept de kinderen na een korte pauze weer tot de orde, maar bij een groepje jongens moet je drie keer zeggen dat de les weer verder gaat. Ze zijn in een verhitte discussie gewikkeld. Waar hebben ze het over? En waarom wordt een deel van de klas hierdoor buitengesloten?

  • Een hele klas vol leerlingen met dyslexie

   Driestar educatief organiseert op 7 mei opnieuw vier regionale dyslexiebelevingsavonden voor ouders, leerkrachten en ib’ers van kinderen met dyslexie. Een avond lang ervaren de deelnemers hoe het is om dyslexie te hebben in de klas. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd?