Studenten pabo werken mee aan lessenserie SW 1572 18 februari 2022

Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Over deze periode in de Nederlandse geschiedenis, en over de impact die de gebeurtenissen uit deze tijd hebben op het dagelijks leven van nu, gaat de lessenserie SW 1572.

De inname van Den Briel door de Watergeuzen in 1572 was het startsein voor verschillende andere steden en dorpen in Nederland om in opstand te komen tegen de Spaanse landsheer, koning Filips II. Dat dezen zij onder leiding van Willem van Oranje. Nu, 450 jaar later, herdenken de samenwerkende 1572-gemeenten (SW 1572) de gebeurtenissen en thema’s uit 1572.
 
Rondom de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid is een lessenserie samengesteld voor leerlingen in het primair en voortgezet onwijs. Het thema sluit  naadloos aan bij burgerschapsonderwijs. Ook wordt er in de media en in de cultuursector ook aandacht besteed aan de ‘geboorte van Nederland’.
 
Onder leiding van Ton van der Schans, voorzitter van de Vereniging Geschiedenisleraren Nederland, en docent bij Driestar hogeschool, is een viertal studenten van de pabo betrokken bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor SW 1572. Zij werken hieraan mee als onderdeel van hun afstudeerwerk.
“Het idee voor SW 1752 is geboren in de politieke wereld, doordat verschillende burgemeesters in 2022 iets te vieren hebben met hun stad. Zo is het idee ontstaan om op gemeentelijk en landelijk niveau hier aandacht aan te besteden. Ook Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda, is hierbij betrokken.” vertelt Ton. Hij vindt dat er meer aandacht mag komen voor het thema burgerschap, voornamelijk in de dagelijkse onderwijspraktijk. “Ik ben trots op wat er gebeurt in reformatorisch christelijk onderwijs, maar er liggen zeker nog kansen.”
 
SW 1572 is een algemeen project waarbij Ton vanuit zijn christelijke achtergrond wat nuance probeert toe te voegen aan de inhoud. “De 16e-eeuwse samenleving stond boordevol met religie, maar in de huidige maatschappij lijkt iedereen dat vergeten te zijn. In de hedendaagse media lijkt er geen ruimte te zijn voor de rol van religie in het dagelijks leven, of wordt de kerk alleen gezien als iets negatiefs. Maar dat beeld is wat mij betreft onvolledig en onjuist .”
 
Binnen de lessenserie wordt gebruik gemaakt van een divers aanbod aan lesmaterialen, waaronder een website, video’s, historische bronnen, muziek en een stripboek. Dit interactieve lesprogramma zal als pilot getest worden door middelbare scholieren van onder andere het Driestar College, en zal na de zomervakantie uitgerold worden op alle scholen in Nederland.

Foto: Achter de ondertekenaars van het contract, Ton van der Schans en Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, staan twee bestuursleden van SW1572: Mr. A.B. (Anton) Stapelkamp Burgemeester van Aalten en Mr. drs. P. (Pieter) Verhoeve, burgemeester van Gouda.

Meer nieuws