Statement vanuit Driestar educatief en Eben-Haëzerschool Oud-Beijerland 29 juni 2023

De afgelopen dagen zijn wij benaderd door het o.a. Nederlands Dagblad en Trouw over de methode Namen en Feiten, mede naar aanleiding van Keti Koti (afschaffing van slavernij) op 1 juli. Ook het RD heeft contact opgenomen met de Eben-Haëzerschool uit Oud-Beijerland over de genoemde methode.

Het betreft de vragen over de Cham, de zoon van Noach. Naar aanleiding van Genesis 9, waarin Noach de vloek uitspreekt over Cham, wordt er gesproken over een theorie waarin de vloek van Cham gekoppeld wordt aan slavernij en racisme.

Vanuit Driestar educatief en de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland willen we stevig afstand nemen van de koppen die in het ND en RD verschenen zijn waarbij er een link gelegd wordt naar de genoemde theorie. Deze koppen doen geen recht aan de inhoud van Namen en Feiten en van de standpunten die we als organisatie en scholen hebben ten opzichte van dit Bijbelgedeelte.  

  • Wij laten docenten, geen giftige theorie vertellen over Cham en zijn nageslacht zoals de kop en bijschrift in het ND doet vermoeden. De framing vanuit dit artikel is niet de onze. 

  • En ook de Cham-theorie zoals het RD aangeeft, kennen we niet. We leren kinderen geen theorie over Cham en zijn nageslacht. Op dit punt klopt de verslaglegging in het ND en RD feitelijk dus niet. 

  • In Dagblad Trouw wordt de link gelegd met het impliciet goedkeuren van slavernij. Ook daarvan hebben we aangegeven dat die link niet door ons en ook niet door de methode wordt gelegd. Daar nemen we dus afstand van. 

  • In het boekje Namen en Feiten wordt feitelijk gevraagd: welke vloek sprak Noach over Cham uit (Gen. 9:25) en aan wie zou het geslacht van Cham onderworpen zijn? Gen. 9:26-27.  

  • In het volgende lesje wordt gevraagd waar de nakomelingen van Sem, Cham en Jafeth voornamelijk zijn gaan wonen.  

  • Vanuit Namen en Feiten leggen we geen verband naar slavernij en vervloekte volken. Dat verband willen en zullen we ook niet leggen: onze opdracht is juist om naar het gebod te leven om de Heere lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf daar past geen liefdeloze houding ten opzichte van onze naaste bij, en een legitimatie van slavernij al helemaal niet. 

  • De bewoording die gekozen is in de koppen doet geen recht aan de methode waarmee het de bedoeling is om juist met kinderen in gesprek te gaan en maatschappelijke thema's aan te snijden en samen te zoeken naar wat de Heere van ons vraagt.  

Uiteraard zullen we kritisch naar de vragen kijken die in Namen en Feiten gesteld worden. Als deze associaties oproepen die niet Bijbels zijn, dan zullen we daarmee aan de slag gaan en dat meenemen in een herziening. Dat is in het artikel in het RD, ND en Trouw ook aangehaald en uitgelegd.

Zoals verwoord in het ND: ‘Driestar-bestuurder Jan Kloosterman laat weten dat deze vragen opnieuw zullen worden bekeken bij de eerstvolgende herziening. Hij weet zeker dat bij de laatste revisie niet is bedoeld om een mogelijke relatie tussen slavernij en bepaalde bevolkingsgroepen te laten staan. ‘Het gesprek is daar toen expliciet over gegaan. Je hoeft die relatie er ook niet in te lezen. Maar ik begrijp dat deze vragen ook andere gedachten kunnen oproepen. Daar moeten wij dan eerlijk op reflecteren.’  

De koppen van de artikelen in het ND en RD en de relatie die gelegd wordt in Trouw door het impliciet goedkeuren van slavernij in de methode Namen en Feiten zijn onzes inziens niet passend en doet geen recht aan de inhoud, zodat we nadrukkelijk afstand nemen van de genoemde koppen en de bijbehorende framing. 

College van Bestuur Driestar educatief 
Bestuur en directeur Eben-Haëzer – Oud-Beijerland 

Meer nieuws