Rens Rottier stopt eind 2022 als bestuurder van Driestar educatief 9 mei 2022

Rens Rottier heeft besloten eind 2022 terug te treden als voorzitter van het college van bestuur van Driestar educatief. Daarmee komt een einde aan bijna 25 jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Driestar educatief en haar voorgangers. Rottier wil zijn kennis en ervaring nog enkele jaren ten dienste stellen van het christelijk onderwijs.

Loopbaan bij Driestar educatief

In 1998 begon Rens Rottier als lid van de directie van hogeschool de Driestar. Een jaar later werd hij voorzitter. Na de fusie met schoolbegeleidingsdienst BGS werd hij algemeen directeur, en na invoering van het raad van toezicht-model veranderde dat in voorzitter van het college van bestuur. 

Toonaangevende onderwijsorganisatie

Driestar educatief is in de achterliggende 25 jaar onder zijn leiding uitgegroeid tot toonaangevende publiek-private onderwijsorganisatie die het christelijk onderwijs in Nederland en wereldwijd dient met hbo-opleidingen en begeleiding van scholen en leerlingen. Naast opleidingen voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs en pedagogiek biedt Driestar educatief ook een scala aan onderwijsadviesactiviteiten. 

Rode draad

Wim Büdgen, voorzitter van de raad van toezicht, roemt de bijdrage die Rottier aan de doorontwikkeling van Driestar educatief geleverd heeft. “Persoon en werk zijn sterk verweven bij Rens. Drie rode draden stempelen zijn hele onderwijsleven: sterke focus op inhoud en vormgeving van onderwijs, het inspireren en coachen om onderwijsmensen door te laten ontwikkelen en het blijvende onderzoek naar hoe dit alles nog beter zou kunnen. En daaronder ligt een diep fundament: dat christelijk onderwijs gefundeerd moet zijn op de enige bron van alle wijsheid, Jezus Christus.” 

Bewaren en bouwen

Büdgen herkent de inzet van Rottier ook bij Driestar educatief. “Onderwijs, onderwijsadvies en onderzoek zijn de pijlers van de organisatie. Rens zoekt vasthoudend om die pijlers samen met zijn mensen sterker te integreren. Dit zie ik als zijn erfenis. De opdracht voor de toekomst is om die erfenis te bewaren en uit te bouwen.” 

Kennis en ervaring blijvend inzetten

Rottier heeft het voornemen om na zijn vertrek nog enkele jaren dienstbaar te zijn in en aan het christelijk onderwijs. De invulling daarvan zal later vormkrijgen. Na de zomer van 2022 zal nadere informatie worden verstrekt over de manier waarop in de opvolging van Rens Rottier zal worden voorzien.

Meer nieuws

  • Laten we kennismaken!

   Bij Driestar educatief zijn we regelmatig op zoek naar christelijke professionals die willen werken voor het onderwijs. Bijvoorbeeld als docent, adviseur of supportmedewerker. Op 27 september maken we graag kennis met je. Hoe drink jij je koffie, wie ben je en wat zoek je in werk?

  • Tiende keer zomerschool: In afhankelijkheid je weg vinden in een gebroken wereld

   Van 22 augustus tot en met 26 augustus 2022 vindt de jaarlijkse zomerschool weer plaats, voor de tiende keer. Het programma biedt veel ruimte voor bezinning, ontmoeting en vorming, en sprekers met een achtergrond in maatschappij, theologie, kunst en wetenschap. Meld je snel aan, het wordt weer een week die je niet wilt missen!

  • Vianencongres 2022

   Op vrijdag 10 juni 2022 is er weer het Vianencongres. Deze dag zal in het teken staan van de samenhang en de verbondenheid met elkaar in de huidige samenleving. Het thema is ‘Sámen leven – Hoe één zijn we?’ met als ondertitel: ‘In een geïndividualiseerde samenleving kan het recht van de gemeenschap onder druk komen te staan. Wat bindt ons samen?’

  • Gouda 750 | Het Toekomstraam: kinderen geven Gouda door!

   Vandaag opent koning Willem Alexander de feestelijkheden rond Gouda 750. In de Sint-Janskerk en in Museum Gouda is er ter ere van de 750 jaar stadsrechten die de stad dit jaar viert een prachtige dubbeltentoonstelling opgezet: Beleef het wonder van Gouda.

  • Promotie Petronelle Baarda: positieve psychologie in het onderwijs

   Maandag 11 april promoveert Petronelle Baarda MA, psycholoog bij Driestar onderwijsadvies. De titel van haar proefschrift is 'Floreren. Een praktisch-theologisch onderzoek over positieve psychologie in de praktijk van het onderwijs'.