Rens Rottier stopt eind 2022 als bestuurder van Driestar educatief 9 mei 2022

Rens Rottier heeft besloten eind 2022 terug te treden als voorzitter van het college van bestuur van Driestar educatief. Daarmee komt een einde aan bijna 25 jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Driestar educatief en haar voorgangers. Rottier wil zijn kennis en ervaring nog enkele jaren ten dienste stellen van het christelijk onderwijs.

Loopbaan bij Driestar educatief

In 1998 begon Rens Rottier als lid van de directie van hogeschool de Driestar. Een jaar later werd hij voorzitter. Na de fusie met schoolbegeleidingsdienst BGS werd hij algemeen directeur, en na invoering van het raad van toezicht-model veranderde dat in voorzitter van het college van bestuur. 

Toonaangevende onderwijsorganisatie

Driestar educatief is in de achterliggende 25 jaar onder zijn leiding uitgegroeid tot toonaangevende publiek-private onderwijsorganisatie die het christelijk onderwijs in Nederland en wereldwijd dient met hbo-opleidingen en begeleiding van scholen en leerlingen. Naast opleidingen voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs en pedagogiek biedt Driestar educatief ook een scala aan onderwijsadviesactiviteiten. 

Rode draad

Wim Büdgen, voorzitter van de raad van toezicht, roemt de bijdrage die Rottier aan de doorontwikkeling van Driestar educatief geleverd heeft. “Persoon en werk zijn sterk verweven bij Rens. Drie rode draden stempelen zijn hele onderwijsleven: sterke focus op inhoud en vormgeving van onderwijs, het inspireren en coachen om onderwijsmensen door te laten ontwikkelen en het blijvende onderzoek naar hoe dit alles nog beter zou kunnen. En daaronder ligt een diep fundament: dat christelijk onderwijs gefundeerd moet zijn op de enige bron van alle wijsheid, Jezus Christus.” 

Bewaren en bouwen

Büdgen herkent de inzet van Rottier ook bij Driestar educatief. “Onderwijs, onderwijsadvies en onderzoek zijn de pijlers van de organisatie. Rens zoekt vasthoudend om die pijlers samen met zijn mensen sterker te integreren. Dit zie ik als zijn erfenis. De opdracht voor de toekomst is om die erfenis te bewaren en uit te bouwen.” 

Kennis en ervaring blijvend inzetten

Rottier heeft het voornemen om na zijn vertrek nog enkele jaren dienstbaar te zijn in en aan het christelijk onderwijs. De invulling daarvan zal later vormkrijgen. Na de zomer van 2022 zal nadere informatie worden verstrekt over de manier waarop in de opvolging van Rens Rottier zal worden voorzien.

Meer nieuws

  • Vianencongres 2022

   Op vrijdag 10 juni 2022 is er weer het Vianencongres. Deze dag zal in het teken staan van de samenhang en de verbondenheid met elkaar in de huidige samenleving. Het thema is ‘Sámen leven – Hoe één zijn we?’ met als ondertitel: ‘In een geïndividualiseerde samenleving kan het recht van de gemeenschap onder druk komen te staan. Wat bindt ons samen?’

  • Gouda 750 | Het Toekomstraam: kinderen geven Gouda door!

   Vandaag opent koning Willem Alexander de feestelijkheden rond Gouda 750. In de Sint-Janskerk en in Museum Gouda is er ter ere van de 750 jaar stadsrechten die de stad dit jaar viert een prachtige dubbeltentoonstelling opgezet: Beleef het wonder van Gouda.

  • Promotie Petronelle Baarda: positieve psychologie in het onderwijs

   Maandag 11 april promoveert Petronelle Baarda MA, psycholoog bij Driestar onderwijsadvies. De titel van haar proefschrift is 'Floreren. Een praktisch-theologisch onderzoek over positieve psychologie in de praktijk van het onderwijs'.

  • Video’s: Fred van Lieburg en Henk Hagoort leveren input voor instellingsplan Driestar educatief

   Binnen Driestar educatief denken we op dit moment met elkaar na over de inhoud van het Instellingsplan. De input van externe sprekers delen we graag met je. Vandaag deel 1: Fred van Lieburg over de veranderingen en trends waar de gereformeerde gezindte mee te maken heeft en Henk Hagoort over zijn ervaringen binnen de NPO en het hoger onderwijs. Kijk mee!

  • Oekraïneavond op 17 maart ook digitaal te volgen

   Driestar hogeschool heeft een speciale band met Oekraïne, in het bijzonder met de christelijke basisschool Radiance in Zhytomir. Nu er oorlog is gekomen en zelfs bombardementen in Zhytomir hebben plaatsgevonden organiseert Driestar hogeschool op 17 maart een avond in de Sint Jan voor Oekraïne, met muziek, gebed, collecte en aanwezigheid van Oekraïners.