Protestants Centrum GVO start lectoraat bij Driestar educatief 14 februari 2020

Het Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (PC GVO) begint een lectoraat in samenwerking met Driestar educatief. Voor dit lectoraat wordt een associate lector gezocht.Over PC GVO 
Docenten PC GVO verzorgen facultatief protestants godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen. Dit schooljaar volgen ruim 22.000 leerlingen lessen PC GVO. Vormingsonderwijs verbindt het levensverhaal van leerlingen met Bijbelse verhalen. De leerling wordt geholpen om, in gesprek met de traditie, toenemend eigen antwoorden te vinden op levensvragen. Zo dragen PC GVO-docenten bij aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Én aan het vermogen van leerlingen om samen te leven met anderen in onze pluriforme maatschappij.
 
Doelstelling lectoraat 
De associate lector zal vanuit het verstaan van bronnen en samenleving het godsdienstpedagogisch en -didactisch handelen onderzoeken van docenten PC GVO. De opbrengsten zullen ten goede komen aan de (na)scholing van de docenten. Zo wil het lectoraat bijdragen aan kwalitatief goed godsdienstig vormingsonderwijs. De onderzoekopbrengsten worden breder ontsloten. Zodat ze ook impulsen kunnen geven aan de handelingsbekwaamheid van leraren in het bijzonder onderwijs; en aan het (academische) gesprek over de waarde van godsdienstig vormingsonderwijs in een seculiere context.   
 
Plek binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief
Voor het lectoraat heeft PC GVO de samenwerking gezocht met Driestar educatief. Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum voor christelijk onderwijs. Het lectoraat krijgt een plek binnen het onderzoekscentrum van Driestar hogeschool. Het ideaal van Driestar hogeschool is goed onderwijs dat is doortrokken van de Bijbelse identiteit en dat kinderen en jongeren raakt; dat hen iets meegeeft waar ze heel hun leven profijt van hebben en bijdraagt aan hun plek in de samenleving. Het vormingsaspect van de opleiding heeft een directe relatie met het op te starten lectoraat.
 
Associate Lector gezocht 
De beoogde associate lector heeft ruime ervaring met het doen van onderzoek en is bij voorkeur gepromoveerd in de theologie. Hij/zij heeft aantoonbare belangstelling voor levensbeschouwelijke reflectie op vraagstukken van opvoeding en onderwijs. De associate lector werkt samen met een kenniskring die is samengesteld uit de breedte van het protestantse veld. Samen met de kenniskring verricht de associate lector onderzoek en vertaalt onderzoeksresultaten naar de PC GVO-praktijk in het openbaar onderwijs. De vacature staat open vanaf 15 februari.

> Bekijk de vacature

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.