Vertaling en contextualisering programma Wonderlijk gemaakt Speciaal in Oekraïne 25 augustus 2023

Kom over en help, Perspectiva en Driestar educatief werken samen aan een project rond relaties en seksuele vorming voor mensen met een verstandelijke beperking in Oekraïne.

In de afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet voor de vertaling en contextualisering van het volledige programma Wonderlijk gemaakt Speciaal in Oekraïne. Het programma biedt praktische handvatten voor relaties en seksuele vorming aan mensen met een verstandelijke beperking.

De organisatie Perspectiva 21.3 speelt een leidende rol in het project. Het programma wordt gesponsord door de organisatie Kom over en help en is ontwikkeld door Driestar onderwijsadvies dat ook de training verzorgt.

Ontwikkeling zelfbeeld en gezonde vriendschapsrelaties

Met haar missie wil Perspectiva mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij een zinvolle dagbesteding. Het biedt faciliteiten voor een volwaardig en waardig leven voor mensen met het syndroom van Down, autisme en leerproblemen.

Dima Indylo (bestuurder): 'Naast het aanleren van belangrijke praktische vaardigheden voor het dagelijks leven en mogelijke werkgelegenheid, willen we jongeren met een verstandelijke beperking helpen om hun zelfbeeld en gezonde vriendschapsrelaties op een positieve manier te ontwikkelen. Dit zal hen helpen betekenisvolle relaties met andere mensen op te bouwen en een volwaardig leven te leiden.’

Sponsoring door Kom over en help

Gerben Heldoorn (directeur Kom over en help): 'In overleg met onze partners merkten we dat er behoefte was aan dit materiaal voor jongeren met een beperking. Kom over en help is bereid financieel bij te dragen aan het materiaal en de training, zodat jongeren zichzelf nog meer leren waarderen als uniek schepsel van God en beter leren zorgen voor anderen. Zo werken we aan onze missie: ontwikkeling naar zelfstandig wonen.’

Training gericht op organisaties in hele land

Er is belangstelling voor ‘Wonderlijk gemaakt Speciaal’ vanuit het hele land, van zowel christelijke als niet-christelijke organisaties. Daarom zal door Driestar onderwijsadvies het train-de-trainer format worden gebruikt. Elly van der Gouwe (docent hbo pedagogiek en adviseur seksuele vorming) zal zowel training geven als ondersteuning en advies in het proces van contextualisering. 

Elly: 'Het is geweldig om te zien dat de praktische materialen van ‘Wonderlijk gemaakt Speciaal’, die in veel christelijke speciale scholen en zorgorganisaties worden gebruikt, ook internationaal gebruikt gaan worden. Ik kijk uit naar de online trainingen, de gesprekken en de praktijkcases die we samen gaan bespreken. En ik hoop dat deze materialen en de training tot zegen zullen zijn voor velen.'

Materiaal is nodig, juist nu!

Dmytro Indylo (Perspectiva 21.3) zegt dat het materiaal nodig is, vooral nu in deze tijd van oorlog. Juist nu is er grote behoefte aan hulpmiddelen om de communicatie met deze doelgroep open te houden.

Dima: 'Twee grote veranderingen waren van invloed op onze beslissing om dit programma te gebruiken: onze leerlingen maakten de overgang van school naar het volwassen leven - en er zijn nieuwe deuren voor hen opengegaan. In tijden van oorlog is het ondersteunen van elkaar door middel van sterke vriendschapsrelaties van vitaal belang om effectief om te kunnen omgaan met de uitdagingen van het volwassen leven, en vooral tijdens de stress en onzekerheid die een oorlog met zich meebrengt.’

We bidden dat God dit programma zal gebruiken om jonge mensen met verstandelijke beperkingen toe te rusten, zodat ook zij een zinvol leven kunnen leiden.

Wonderlijk gemaakt wereldwijd

Naast Wonderlijk gemaakt Speciaal is het programma Wonderlijk gemaakt Basis al in gebruik in verschillende landen, waaronder Duitsland, Ecuador, Papoea Indonesië, Canada en Oeganda. Er is onlangs een overeenkomst gesloten met een netwerk van christelijke scholen in Australië en er wordt nagedacht over een Franstalige versie.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: wonderlijkgemaakt@driestar-educatief.nl.

Meer nieuws