Werkboek Werk maken van christelijk leraarschap 29 juni 2023

Werk maken van christelijk leraarschap, dat is ons nieuwe werkboek geschreven door Henk Vermeulen en Bram Kunz. Dit werkboek kun je nu als pre-order bestellen bij Driestar educatief. Het boek is vanaf september 2023 leverbaar voor de prijs van 15,95 euro per stuk.

Het doel van dit werkboek blijkt uit de titel: heel bewust nadenken over en praktisch inhoud geven aan je christelijk leraarschap. Met christelijk leraarschap bedoelen we kortweg een beroepspraktijk die zich wil laten gezeggen door het christelijk belijden.

Het boek wil bijdragen aan de doordenking daarvan, om je te stimuleren op een authentieke manier invulling te geven aan je werk als christen in de klas. We hopen dat kinderen en jongeren zo zien en ervaren wat hun juf, meester of docent drijft, zodat zij willen leven dicht bij de Heere en Zijn Woord. Op die manier ben je bezig met het belangrijkste onderdeel van je leraarschap: een gids te zijn voor je leerlingen en zo bij te dragen aan hun vorming. 

Elk hoofdstuk heeft een theoretisch deel, o.a. een Bijbelstudie. De theorie die in het boek aan de orde komt, wordt dus voortdurend verbonden met je praktijk in de klas, onder andere door verwerkingsmogelijkheden en gespreksvragen aan te reiken.

Daarbij nemen we ook kennis van wat andere onderwijskundigen en theologen, zoals dominee M. Golverdingen, prof. dr. G. Biesta en prof. dr. W. van Vlastuin, hebben geschreven. Zo kun je individueel of als team nadenken over de vraag hoe je je christelijke identiteit een plek geeft in de hectiek van alledag. 

Met dit werkboek richten we ons vooral op de christelijk-reformatorische scholen, die zich baseren op de Bijbel en de gereformeerde belijdenis. We zijn ons ervan bewust dat er in die kring van scholen theologische accentverschillen bestaan. Daarom zijn we bij het schrijven van dit boek breed in gesprek geweest met mensen uit het christelijk-reformatorische scholenveld.

Vanuit de gedachte dat ook een leraar blijvend leerling moet zijn (Spreuken 1:5), hebben we geprobeerd goed te luisteren en al die stemmen recht te doen in dit boek. Toch zou het vanwege de genoemde accentverschillen kunnen zijn dat je in dit boek dingen leest die jij of je school net anders zouden verwoorden. We hopen dat die constatering niet het einde, maar het begin van een gesprek is.

We zien onszelf als gesprekspartners (Spreuken 27:17), die ook geleerd hebben van onze gesprekspartners en willen blijven leren. We hopen dat jij en je team met diezelfde lerende houding vanuit jullie eigenheid het gesprek over de thema’s van dit boek aangaan. Dat gesprek wil Driestar educatief met dit boek dienen. Werk maken van christelijk leraarschap kun je doorwerken met je team, maar ook als individu. Driestar educatief als organisatie en ook de auteurs persoonlijk zijn graag bereid aan het gesprek dat over dit boek ontstaat deel te nemen. 

Dit werkboek behandelt verschillende onderwerpen van Gidsen, een christelijke schoolpedagogiek, maar is ook los van Gidsen te gebruiken. Waar Gidsen vooral academisch geschreven is en gericht is op docentenopleiders, is dit werkboek juist gericht op de man en vrouw voor de klas: dicht bij de praktijk, met vragen die ook uit de praktijk komen en daardoor herkenbaar zijn. 

Dag van de Leraar

Het werkboek verschijnt op 5 oktober 2023 tijdens de Dag van de Leraar. De voorinschrijving voor het werkboek is gestart. Wil je werk maken van christelijk leraarschap? 

Je kunt het boek nu bestellen in onze webshop.

 

Meer nieuws