Oekraïneavond Driestar hogeschool 17 maart in Sint Jan Gouda 9 maart 2022

Driestar hogeschool heeft een speciale band met Oekraïne, in het bijzonder met de christelijke basisschool Radiance in Zhytomir. Nu er oorlog is gekomen en zelfs bombardementen in Zhytomir hebben plaatsgevonden organiseert Driestar hogeschool op 17 maart een avond in de Sint Jan voor Oekraïne, met muziek, gebed, collecte en aanwezigheid van Oekraïners.

Eerste christelijke school in Oekraïne

De banden met Zhytomir gaan terug tot de jaren voor 1990. Er ontstond contact met dominee Vinogradsky, die tijdens een bezoek aan Nederland de pabostudenten uitnodigde voor een werkweek. Sindsdien vindt die uitwisseling jaarlijks plaats. En van daaruit is uiteindelijk de eerste christelijke school in Oekraïne ontstaan, Radiance geheten. De school heeft nu  350 leerlingen. En is bezig met het starten van een kleuterschool.

Door de oorlog heen helpen

Rens Rottier, voorzitter van het college van bestuur van Driestar educatief, is al lang begaan met Oekraïne. “De relaties met de school en de mensen die bij de school horen zijn lang en diep. Het voelt als familie. Daarom raakt deze tragedie ons diep. We leven met hen mee en willen ook financiële steun verlenen om de school door de oorlog heen te helpen. En hopelijk snel een doorstart te laten maken. Zelf vragen ze bij elk contact wat we met hen hebben om ons gebed.”

Collecte

Op donderdagavond 17 maart is iedereen welkom in de Sint Jan in Gouda. De avond start om 19.30 uur, er is muziek, gebed, gesprek en aanwezigheid van Oekraïners. Om het Oekraïense volk te steunen zal er via een collecte en QR-code geld worden ingezameld. Iedereen wordt van harte opgeroepen hieraan een bijdrage te leveren. De toegang is vrij.

Meer nieuws

  • Ontwikkeling handreikingen ‘Lesgeven in christelijk perspectief’

   Binnen het lectoraat ‘Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief’ is gestart met de ontwikkeling van handreikingen die gebruikt kunnen worden bij seculiere lesboeken. Dit project bouwt voort op de notitie ‘Leermiddelen’ die de gezamenlijke scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs met Driestar educatief hebben geschreven.

  • Met elkaar in gesprek over kindermishandeling

   Praten over kindermishandeling is moeilijk. Omdat je twijfelt of je het wel goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aangaan, omdat je de relatie met ouder(s) en kind goed wilt houden, omdat je je afvraagt of dit het juiste moment is. Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘Praat met elkaar’. Lees de tips in dit artikel.

  • De christelijke vakles: een masterclass die je les van kleur laat veranderen

   In de afgelopen periode hebben op SG Pieter Zandt verschillende docenten onder de bezielende leiding van Piet Murre (lector Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief bij Driestar educatief) een masterclass over ‘de christelijke vakles’ gevolgd. Hoe ziet zo’n masterclass eruit en wat vinden docenten ervan?

  • Methode Wonderlijk gemaakt voorziet in behoefte

   Bijna 200 scholen zijn binnen één jaar tijd overgegaan op de nieuwste versie van Wonderlijk gemaakt. Deze methode over seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voorziet daarmee duidelijk in behoefte. We zijn blij dat veel scholen aan het werk gaan met de belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt: dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet, vanuit het geloof dat elk kind is geschapen door God de Schepper.

  • Terugblik schoolleidersdag 2022: ontwikkel je visie, begin bij jezelf

   Op 7 oktober organiseerden de VGS, VBSO/KOC en Driestar onderwijsadvies de jaarlijkse schoolleidersdag. De opkomst en de betrokkenheid waren groot. De dag stond in het teken van visiegericht leiderschap. Er was door de dag heen veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees het verslag en bekijk de foto's als een korte terugblik.