Nieuwe leraren voor het voortgezet onderwijs. Hoe vind je die? 14 juni 2022

Een interview met Klaas Tippe, manager bij Driestar hogeschool. Over het lerarentekort, en over ontwikkelingen bij de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs: “Bij de lerarenopleidingen zie je een verandering naar nog meer praktijkgericht opleiden.”

“Vanuit de overheid is er de verplichting om meer samen met de scholen op te leiden,” vertelt Klaas Tippe. “Via het concept Opleiden in de school doen we dat natuurlijk al helemaal samen met de vo-scholen: de student krijgt een flink deel van zijn vorming en opleiding op zijn stageschool, waar hij of zij vaak voor de klas staat en gedurende de opleiding vaak ook een baan krijgt. Maar ook voor deeltijdstudenten gaan we vanaf volgend cursusjaar nadrukkelijk de verbinding met vo-scholen versterken.” 

Maatwerk en kleinschaligheid 

Ook binnen het Opleiden in de school wordt studeren steeds meer flexibel. Juist dit jaar heeft een student van Driestar hogeschool in samenwerking met haar opleidingsschool in ruim drie jaar haar volledige opleiding weten af te ronden. “We zien ook het aantal studenten dat twee opleidingen doet toenemen. Bijvoorbeeld lvo en pedagogiek. Dat zijn vaak vwo-leerlingen die verdieping zoeken naast de praktische kant van de lerarenopleiding. Twee bacheloropleidingen volgen is bij Driestar hogeschool organisatorisch goed mogelijk. Andersom geldt trouwens ook dat op je eigen tempo studeren kan: je kunt best wel iets langer over je studie doen als dat beter bij jou of je leven past. Kortom: kleinschaligheid is onze kracht en we zoeken altijd naar maatwerk.” 

RAOS 

Speciaal voor decanen wijst Klaas op de informatie over de Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS), te vinden op de website van Driestar hogeschool. “Sinds 2001 werken wij als christelijke/reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs en Driestar hogeschool intensief samen aan het opleiden van nieuwe docenten in de Opleidingsschool RAOS. Deze Opleidingsschool vormt een krachtig partnerschap met als participanten enerzijds zeven christelijke/reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs (opleidingslocaties) en anderzijds Driestar hogeschool.” 

Leerlingen kiezen voor het onderwijs 

Een ander thema waar Klaas iets over kwijt wil, is het lerarentekort. “We zitten in het vo met een gigantisch personeelstekort en het ziet er naar uit dat dit de komende jaren niet veel anders wordt. Het is dus extra belangrijk dat leerlingen na een havo- of vwo-opleiding (of na mbo-4) voor een lerarenopleiding kiezen. Er zijn allerlei mogelijkheden om hen al vroeg kennis te laten maken met het onderwijs, onder andere via Uurtje voor de klas, een initiatief van En dan ben je leraar. Maar we kunnen vast nog veel meer doen om hen warm te maken voor het onderwijs. Wie wil daar eens met ons over meedenken?  

Christelijke identiteit 

In dit verband noemt Klaas graag het interview met student Jarno Lindenholz. Jarno werkte eerst jaren in het basisonderwijs. Hij is nu teamleider op de Fruytier Scholengemeenschap en geeft Nederlands op het vmbo. “Er zijn volgens mij weinig beroepen waar je zo van betekenis kunt zijn voor leerlingen.” Jarno is zelf ook positief over de christelijke identiteit van Driestar hogeschool: “Mijn verwachting was dat ‘identiteit’ of ‘de Bijbel’ vooral een rol zou spelen bij literatuurcolleges, maar dat was niet het geval. Ook bij meer ‘technische’ vakken zochten de docenten vaak op verrassende wijze verbinding met de Schepper, de schepping en het christenzijn. Wat dat betreft waarde(n)vol onderwijs, want dat gaf mij weer handvatten om het ook zo te doen in mijn eigen lessen.” 

Warm maken voor het ambt van leraar 

Begin van dit jaar kreeg Jarno zijn diploma: “Twee van mijn kinderen mochten mee naar de diplomauitreiking. Ik wil ze natuurlijk alvast warm maken het prachtige ambt (zoals Luther het noemt) van leraar. Mijn vrouw, die ook juf is, en ik zien het nijpende personeelstekort in het onderwijs. Daarom vertellen we hen veel over onze fijne pabotijd en het werk voor de klas. De jongens hebben genoten van de rondleiding door het gebouw. Dus, heb je kinderen? Neem ze dan jong mee voor een kijkje bij Driestar hogeschool.” 

Oproep 

Klaas: “Prachtig dat Jarno zijn kinderen meeneemt en probeert warm te maken voor het onderwijs. Wat zou het mooi zijn als we ook meer leerlingen van het vo en mbo-4 enthousiast kunnen maken voor een lerarenopleiding. Graag zou ik hier met een paar decanen over door willen praten. Ik denk echt dat we onze handen in elkaar moeten slaan voor het motiveren van leerlingen om op jonge leeftijd te kiezen voor het leraarsvak.” 

Denk je mee? Neem contact op met Klaas Tippe: k.tippe@driestar-educatief.nl, 0182-760503. 

Meer nieuws