Nieuw: Symposium Wereldburgerschap op 15 november 6 oktober 2023

Internationalisering en wereldburgerschap; thema’s waar we vandaag de dag niet omheen kunnen, zeker niet in het onderwijs. Onze leerlingen groeien immers op in een wereld die niet stopt bij de landsgrenzen.

Globalisering bracht de wereld achter onze voordeur, en online mogelijkheden zorgen voor ontmoetingen wereldwijd. Onze leerlingen zijn wereldburgers. Daarom hebben we in het onderwijs de taak om hen kennis te laten maken met de internationale en interculturele samenleving.

Driestar educatief wil jullie als scholen daarvoor inspireren met een symposium over wereldburgerschap op woensdag 15 november 2023 (15.30 – 19.30 uur). Aanmelden doe je hier.

Je kunt een workshop volgen en er zijn lezingen van Gert-Jan SegersPeter van Olst en Tamme Spoelstra.

Breder perspectief

Als we leerlingen laten kennismaken met de internationale gemeenschap en interculturele samenleving, krijgen zij een breder perspectief en leren ze te functioneren in onze samenleving. 

Leraren en anderen kunnen hen daarvoor toerusten, zoals ook de wettelijke burgerschapsopdracht vraagt. Het is waardevol dat scholen hier in toenemende mate aandacht voor hebben. 

Tegelijkertijd zien we dat het ook leidt tot de volgende vragen: ‘Wat willen we onze leerlingen meegeven?’, ‘Hoe geven we wereldburgerschap vorm binnen onze school?’, ‘Hoe past dit bij onze identiteit?’.  

Lezingen en workshops

Tijdens dit symposium hopen we jullie op dit onderwerp te inspireren. De hooflezingen zijn korte en krachtig lezingen die inspelen op het thema met een focus op Bijbels perspectief, de politiek en de praktijk. Daarnaast bieden we jullie enkele workshops aan. Dat zijn:

 • Wereldburgerschap en het vak Global Citizen (VO)
 • Hands on (VO)
 • Wereldburgerschap in de praktijk (PO)
 • 'Wie is mijn naaste?' (PO)
 • CLIL en Wereldburgerschap (PO)

Kosten en locatie

De kosten voor dit symposium zijn 125 euro. Het adres van Driestar educatief is Burgemeester Jamessingel 2 in Gouda.

Meer nieuws

  • Symposium over een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen

   Op 10 januari 2024 vindt het symposium Hoogbegaafdheid 2024 plaats. Samen met zeven andere organisaties bereidt Driestar onderwijsadvies dit symposium voor met als thema: ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Je kunt je nu inschrijven!

  • Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs

   Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.