Masterclass van Jakob van Wielink: de 5 faalfactoren van leiderschap 29 september 2023

Op 9 oktober 2023 kun jij een masterclass met Jakob van Wielink van De School voor transitie bijwonen. In deze masterclass neemt Jakob ons mee in de 5 faalfactoren van leiderschap.

In deze masterclass word jij op een interactieve manier meegenomen in de 5 faalfactoren van leiderschap. Factoren die raken aan de verbinding tussen verleden, heden en toekomst: verbinding, conflict, transitie, risico en roeping. 

Voorafgaand de masterclass kun je samen met de andere deelnemers dineren. De kosten voor deze masterclass zijn 90 euro. Studenten betalen 35 euro. 

Programma

 • 17.00 uur: Inloop 
 • 17.30 uur: Gezamenlijke ontmoeting en diner
 • 18.45 uur: Opening door Thea de Mots
 • 18:55 uur: Bijdrage Jakob van Wielink
 • 19.50 uur: In gesprek n.a.v. de bijdrage
 • 20.15 uur: Plenaire afsluiting

Meer nieuws

  • Symposium over een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen

   Op 10 januari 2024 vindt het symposium Hoogbegaafdheid 2024 plaats. Samen met zeven andere organisaties bereidt Driestar onderwijsadvies dit symposium voor met als thema: ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Je kunt je nu inschrijven!

  • Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs

   Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.