Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn 10 juni 2021

Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

Besluit synodemnk.jpg

De huidige bijzonder hoogleraar, prof. dr. A. de Muynck, zal benoemd worden als regulier hoogleraar. Het betreft een benoeming voor 0,5 fte. Dat heeft de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken dinsdag 8 juni besloten. Naast hoogleraar aan de TUA blijft dr. A. de Muynck als lector ook verbonden aan Driestar educatief.

Dienstbaar aan samenleving

De leerstoel levert in de context van de praktische theologie een bijdrage aan de academische bezin­ning op vraagstukken die verband houden met opvoeding, vorming en toerusting in de drieslag van gezin, school en kerk. Daarbij is er specifieke belangstelling voor vormingsprocessen van sleutelfiguren in die verbanden, zoals ouders, ambtsdragers en professionals. De leerstoelhouder doet dit door een eigen aandeel te leveren in de wetenschappelijke theorievorming, gebaseerd op bronnenstudies en empirisch onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief). Behalve aan kerk en wetenschap wil de TUA met deze leerstoel ook dienstbaar zijn aan de huidige samenleving.

Continuering leerstoel

Rector van de TUA, prof. dr. H.J. Selderhuis, vindt de pedagogische inbreng een belangrijke aanvulling op de aanwezige theologische disciplines en een versterking van het onderwijsaanbod van de TUA. De voorzitter van het college van bestuur van Driestar educatief, drs. L.N. Rottier, is blij met de continuering van de leerstoel en ziet met belangstelling uit naar een verdere samenwerking.

Meer nieuws

  • Nadenken over prikkelverwerking met symposium Het jonge kind

   220 onderbouwleerkrachten, ib’ers, teamleiders en directeuren bezochten op 1 februari het symposium Het jonge kind. Na twee jaar een online symposium konden zij dit jaar gezellig in Gouda met elkaar nadenken over prikkelverwerking. Lees hier een terugblik op deze mooie dag!

  • Spelend leren, ook in groep 3!

   Veel leerkrachten willen graag het spelend leren nog doorzetten in groep 3. Hoe pas je dat in in je programma?

  • Terugblik symposium christelijk leraarschap: identiteit als bron van hoop

   In januari 2023 was het symposium christelijk leraarschap. Lees hier de terugblik van de dag.

  • 24 jaar bestuurder Rens in beeld

   Vandaag neemt Rens Rottier afscheid als bestuurder van Driestar educatief. Ruim 24 jaar stond hij als voorzitter aan het roer van onze organisatie. We zijn dankbaar voor alles wat hij in deze periode betekende voor het reformatorisch-christelijk onderwijs in en buiten Nederland. Bekijk het beeldverslag wat Rens zoal in die rol als bestuurder deed.

  • Webinars over Gidsen: een christelijke schoolpedagogiek

   Driestar educatief organiseert samen met de TUA een serie gratis webinars waarin de auteurs iedere keer een ander thema uitdiepen dat in een van de hoofdstukken van Gidsen centraal staat.