Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs 23 november 2023

Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

Dan kan het een idee zijn om het Studium Generale programma Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs te volgen. Op drie verschillende locaties wordt er onderzocht hoe kunst en cultuur je kunnen helpen belangrijke christelijke thema’s in je onderwijs te ontsluiten.

Dat kan heel gewoon in de klas, aan de hand van een schilderij rond een Bijbelverhaal. In de Sint-Janskerk onderzoeken we hoe je samen met je leerlingen de kerk in je eigen stad of dorp te bezoeken, om daar gesprekken te voeren over de doop, of misschien wel over de dood.

In Museum Catharijneconvent verkennen we hoe je christelijk-religieus erfgoed je les in kunt brengen. Welk gesprek zou je kunnen voeren bij een kist waar de originele documenten van de Statenvertaling in bewaard worden? Of bij het Stichtelijk uurtje in de Achterhoek, een schilderij waarin de liefde voor Gods Woord bijna tastbaar aanwezig lijkt?

Tom Hage, Jan de Olde, Kris van Veen en Winnie Verbeek nemen je graag mee in een verrassende ontdekkingstocht om daarin samen de rijkdom van het christelijk-religieuze erfgoed voor het onderwijs te verkennen. Zie voor meer informatie en aanmelding deze link.

Afbeelding boven bericht: Museum Catharijneconvent, Utrecht, foto Niels den Haan

Meer nieuws