Jan van Doleweerd lector godsdienstig vormingsonderwijs 24 juni 2020

De zoektocht naar de associate lector voor het lectoraat van PC GVO en Driestar educatief is afgerond. Jan van Doleweerd start per 1 september in deze functie. Hij zal met het lectoraat een bijdrage leveren aan de professionalisering van PC GVO-docenten en van leraren in het bijzonder onderwijs.

Doelstelling lectoraat

Jan van Doleweerd (59) gaat het godsdienstpedagogisch en -didactisch handelen onderzoeken van PC GVO-docenten. Hij zal daarbij nauw samenwerken met een kenniskring die de breedte van het veelkleurige PC GVO-veld weerspiegelt.
 
De onderzoeksopbrengsten van het lectoraat zullen in de eerste plaats ten goede komen aan de toerusting van de PC GVO-docenten en aan concrete tools voor hun praktijk. Maar ze zullen ook breder worden ontsloten. Zo kunnen ook impulsen worden geven aan de handelingsbekwaamheid van leraren in het bijzonder onderwijs, en aan het bredere (academische) gesprek over de waarde van godsdienstig vormingsonderwijs in een seculiere context.

Warm welkom

Van Doleweerd is gepromoveerd theoloog. Op dit moment werkt hij als godsdienstdocent aan Driestar hogeschool. Hij zal zijn docentschap en zijn positie als associate lector combineren. Jan brengt veel ervaring en expertise mee. Hij draagt thema’s als pluriformiteit en inclusiviteit, volop actueel in de PC GVO-context, een warm hart toe en heeft ‘pionieren’ in het bloed zitten.
Wouter Knoester, coördinator van PC GVO, is blij met de benoeming van Van Doleweerd en heet hem vast een warm welkom. “Met dit lectoraat willen we PC GVO-docenten nog beter toerusten voor hun werk. Bij die toerusting moet aandacht zijn voor zowel bronnen als samenleving. Wij denken dat Jan met zijn ervaring, motivatie en kennis uitstekend in staat is om daarbij een sleutelrol te vervullen”, aldus Knoester.

Inbedding bij Driestar educatief

Het lectoraat krijgt een plek binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Rens Rottier, voorzitter van het college van bestuur, vindt dat het lectoraat bijdraagt aan de missie van Driestar educatief: “We willen dienstbaar zijn aan de wereld om ons heen. De opbrengsten van het lectoraat helpen ook bij het toerusten van onze studenten om in de samenleving als christen te participeren”. Rottier verwijst daarbij naar de diversiteit van de samenleving en het belang van het onderlinge gesprek.
 
Stichting PC GVO is het Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs. Docenten PC GVO verzorgen facultatief protestants godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen. Dit schooljaar volgen ruim 22.000 leerlingen lessen PC GVO. PC GVO verbindt het levensverhaal van leerlingen met Bijbelse verhalen. De leerling wordt geholpen om, in gesprek met de traditie, toenemend eigen antwoorden te vinden op levensvragen. Zo dragen PC GVO-docenten bij aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Én aan het vermogen van leerlingen om samen te leven met anderen in onze pluriforme maatschappij.

Meer nieuws

  • Gratis webinar 'Met Kohnstamm op zoek naar innerlijke vrede binnen opvoeding en onderwijs'

   Het bereiken van innerlijke vrede als opvoedingsdoel is nu niet bepaald het eerste waar je als opvoeder of leraar aan denkt. Toch stelde de beroemde Nederlandse pedagoog Philipp Abraham Kohnstamm (1875-1951) zo’n 100 jaar geleden al dat opvoeding hier op gericht zou moeten zijn: innerlijke vrede bereiken door het luisteren naar de stem van het geweten en het worden van een ongeëvenaarde persoonlijkheid. Wat bedoelde hij hier mee? En waar is het op gebaseerd?

  • Benedictijnse stuurmanskunst: Unieke masterclass met Wil Derkse

   Op 11 november 2021 organiseert het team Leiderschap en coaching een unieke masterclass met filosoof Wil Derkse waar we met lessen uit de Benedictijnse spiritualiteit aan de slag gaan doen en het toepassen op (ons) leiderschap.

  • Belangrijk: laatste subsidieronde Wonderlijk gemaakt geopend!

   Via gezondeschool.nl kunnen scholen sinds 4 oktober 2021 meedoen aan een nieuwe ronde 'Stimuleringsregeling Gezonde relaties en seksualiteit'. Omdat Wonderlijk gemaakt Basis een 'Erkende interventie' is, komt de aanschaf ervan in aanmerking voor subsidie via deze regeling.

  • Kinderboeken en grove taal

   Het boek dat bekroond is met de Gouden Griffel kan van de Bond tegen vloeken ook goud krijgen voor het taalgebruik: Gozert van Pieter Koolwijk bevat volgens het recent gepubliceerde juryrapport geen grove taal.

  • Boekentips van onze mediatheek

   De Kinderboekenweek is hét moment om inspiratie op te doen voor nieuwe, actuele voorleesboeken. Misschien weet je niet waar je moet beginnen. Daarom geeft onze mediatheek een aantal boekentips die je bij ons kunt lenen.