Instellingsplan Driestar educatief: onze koers voor de komende vier jaar 30 maart 2023

Gids voor een leven lang leren, dat is de ambitie van Driestar educatief zoals we die geformuleerd hebben in ons Instellingsplan (voorheen: strategisch beleidsplan). Download het Instellingsplan 2023-2026 of lees de samenvatting.

Een gids is iemand die soms volgt, soms bij de hand neemt, maar ook op het juiste moment weet los te laten nadat hij de weg heeft gewezen. Zo willen we graag er zijn voor iedereen die bij ons studeert, voor wie we werken en met wie werken. We zijn er voor jouw groei, op welk moment in je loopbaan of in welke organisatiefase je ook zit.

Hoe we deze rol van gids vormgeven en welke doelen we daarbij hebben, hebben we uitgebreid uitgewerkt in het plan. We voelen ons gedreven door onze missie om voor het christelijk-reformatorisch onderwijs van betekenis te zijn.
 
Beloven
Een rode draad in het plan is het woord ‘beloven’. We doen beloftes aan studenten, leraren, schoolleiders en scholen; aan onze samenwerkingspartners, aan onze achterban, aan collega’s. Niet om hoogdravend of overambiteus te zijn, maar juist omdat we onszelf ertoe willen aanzetten om onze doelen te verwezenlijken.

We zien de beloftes die we doen als een roeping, waar we in afhankelijkheid van onze God naar onze beste kunnen invulling aan wensen te geven.

Downloads

Meer nieuws

  • Webinar over Gidsen 6: Herbergzaamheid 

   Driestar educatief organiseert samen met de TUA een serie gratis webinars waarin de auteurs iedere keer een ander thema uitdiepen dat in een van de hoofdstukken van Gidsen centraal staat.

  • Internationaal gezelschap bezoekt Driestar educatief

   Op 20 april bracht een internationale groep een bezoek aan Driestar educatief. De groep bestond uit partners uit Benin, Burkina Faso, Haïti, Guatemala, Nepal en Oeganda.

  • Ds Tramper spreekt over de waarde van rust

   Studium Generale organiseert op 23 mei een boeiend symposium. Ds. N.M. Tramper neemt ons tijdens deze avond mee in een boeiende zoektocht naar rust.

  • Doorlopende leerlijn werkwoordspelling PO naar VO

   Vanaf schooljaar 2021-2022 is in het voortgezet onderwijs de methode Kapitaal Nederlands in gebruik genomen. Hierin is een doorlopende leerlijn werkwoordspelling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs opgenomen. Dit geactualiseerde schema is nu digitaal (gratis) ter beschikking!

  • Bijwerkhulp begrijpend lezen of spelling door opgeleide studenten helpt scholen

   Als de resultaten bij bepaalde leerlingen in groep 4 t/m 8 op het gebied van spelling of begrijpend lezen achterblijven, bestaat de mogelijkheid om deze leerlingen bijwerkhulp te laten geven door hiervoor opgeleide studenten uit PABO-4.