Instellingsplan Driestar educatief: onze koers voor de komende vier jaar 30 maart 2023

Gids voor een leven lang leren, dat is de ambitie van Driestar educatief zoals we die geformuleerd hebben in ons Instellingsplan (voorheen: strategisch beleidsplan). Download het Instellingsplan 2023-2026 of lees de samenvatting.

Een gids is iemand die soms volgt, soms bij de hand neemt, maar ook op het juiste moment weet los te laten nadat hij de weg heeft gewezen. Zo willen we graag er zijn voor iedereen die bij ons studeert, voor wie we werken en met wie werken. We zijn er voor jouw groei, op welk moment in je loopbaan of in welke organisatiefase je ook zit.

Hoe we deze rol van gids vormgeven en welke doelen we daarbij hebben, hebben we uitgebreid uitgewerkt in het plan. We voelen ons gedreven door onze missie om voor het christelijk-reformatorisch onderwijs van betekenis te zijn.
 
Beloven
Een rode draad in het plan is het woord ‘beloven’. We doen beloftes aan studenten, leraren, schoolleiders en scholen; aan onze samenwerkingspartners, aan onze achterban, aan collega’s. Niet om hoogdravend of overambiteus te zijn, maar juist omdat we onszelf ertoe willen aanzetten om onze doelen te verwezenlijken.

We zien de beloftes die we doen als een roeping, waar we in afhankelijkheid van onze God naar onze beste kunnen invulling aan wensen te geven.

Downloads

Meer nieuws

  • Onderzoekscentrum publiceert artikel over samenwerking school en ouders

   ‘Ouders en leraren in het PO vertrouwen elkaar, maar wisselen weinig informatie uit over godsdienstige opvoeding’. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek dat door het onderzoekscentrum werd uitgevoerd, met als eerste verantwoordelijke onze voormalige regisseur Nico Broer. Het artikel dat nu is gepubliceerd, doet er uitgebreid verslag van.

  • Cedeo-erkenning voor Driestar onderwijsadvies: 'Kundige adviseurs, trainers en begeleiders'

   Op 15 februari 2024 is Driestar onderwijsadvies opnieuw Cedeo-erkend voor haar onderwijsadviesdienst. De Cedeo-erkenning is gebaseerd op klanttevredenheidsonderzoek. Tweejaarlijks vindt een uitgebreide audit plaats. Deze audit is in de achterliggende maanden steekproefsgewijs uitgevoerd onder tien scholen uit ons klantenbestand.

  • Dr. Paul Visser: 'In de stad steeds meer mensen overtuigd van unieke boodschap evangelie'

   Nederlanders willen graag in de stad wonen. Steden als Amsterdam en Utrecht groeien. Het aantal christenen in steden neemt echter af. In heel ons land staat het christelijk en reformatorisch onderwijs onder druk, maar in de stad is deze druk nog sterker.

  • ‘Zal ik dan toch mijn Engels gaan verbeteren?’

   Een vraag die jij jezelf misschien al lang stelt, maar waar je nog niets mee hebt gedaan. ‘Zal ik dan toch een cursus Engels gaan doen, om mijn taalvaardigheid te verbeteren?' Dat snappen wij helemaal.

  • Terugblik symposium Het Jonge Kind: een dag vol inspiratie

   Ongeveer 200 onderbouwleerkrachten, ib’ers, teamleiders en directeuren bezochten op 31 jan. het symposium Het jonge kind. Vanwege het feit dat binnen 10 dagen het symposium vol was geboekt, was er ook de mogelijkheid om via een livestream het ochtendprogramma bij te wonen.