Het Grote Huis achter de dijk 5 december 2019

Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft boeken in de Artios-reeks over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland. Het boek heeft de titel: Het Grote Huis achter de dijk.


In Het Grote Huis achter de dijk beschrijft dr. Ewald Mackay de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland. Immers, ook in ons land heeft God Zich een Huis gebouwd. Dit Huis is deel van ‘het Grote Huis’ van de geloofstraditie van de kerk van alle tijden en plaatsen. Deze geloofstraditie heeft in belangrijke mate de Nederlandse geschiedenis en identiteit bepaald.

Over het Hollandse Huis achter de dijk gaat de uitgave van de docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie aan Driestar educatief. Belangrijke vragen komen aan de orde: ‘Wat zijn de kleuren en contouren van onze geschiedenis? Hoe is onze identiteit gegroeid en veranderd in de loop der eeuwen? Waar staan wij vandaag?’

Het Grote Huis achter de dijk verscheen bij Royal Jongbloed in Heerenveen, telt 175 bladzijden en kost € 13,95. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.
 

Meer nieuws

  • Relevante thema’s voor buitenlandse studenten

   Hoe stel je vanuit de eigen missie relevante pedagogische thema’s voor buitenlandse studenten aan de orde? En welke moeten dat zijn? Hoe slaag je er in dat het kennis wordt ‘by heart’ die zij straks effectief toepassen in hun onderwijspraktijk in een cultureel afwijkende context? Dat zijn, in het kort, de vragen waarmee het onderzoekcentrum in 2016 gestart is met als opdracht -maar ook met de ambitie – om in de loop van 2020 een Engelstalige Pedagogische Canon te presenteren.

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2020

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.

  • De eerste leerling van Piet Kuyt

   In dit jubileumjaar delen we graag mooie verhalen. Neem nu onderstaand verhaal van dhr. Ruissen, één van de eerste leerlingen van Piet Kuyt. Lees zijn verhaal en ontdek hoe het de eerste jaren op de Driestar (en in oorlogstijd) er aan toe ging.