Het fenomeen Driestarstel: Steven en Paulien Middelkoop 23 maart 2019

Al zo’n 75 jaar zijn ze er, Driestarstellen. Net zolang als de geschiedenis van 'de Driestar'. Begonnen in 1944 in Krabbendijke als kweekschool op reformatorische grondslag. Nu siert de naam 'Driestar' op twee scholen in Gouda: Driestar hogeschool en Driestar college.

Natuurlijk was het doel helder, namelijk goed onderwijs vanuit een herkenbare, christelijke identiteit. Een onbedoeld neveneffect is het fenomeen ‘Driestarstel’. De komende maanden passeren een aantal Driestarhuwelijken de revue. Vandaag is de beurt aan Steven en Paulien Middelkoop.

Wie zijn jullie? En wanneer zaten jullie op de pabo?

Paulien: “Wij zijn Paulien en Steven Middelkoop, beiden zaten we tussen 2003 en 2008 op de pabo. Hij (Steven, red.) deed het reguliere traject en ik volgde een verkorte opleiding omdat ik al een propedeuse voor journalistiek op zak had. In het derde jaar kwamen we elkaar tegen bij de minor Jong Management. Een klasgenoot merkte op dat Steven ineens op tijd in de les was. De reden werd snel duidelijk: hij had een oogje op mij. In de periode die volgde bleek dit wederzijds te zijn. Gevolg: we werden een stel.”

Wat is jullie mooiste herinnering aan de Driestar-tijd?

Paulien: “De herinneringen aan de minor Jong Management blijven ons het meest bij. In die periode trokken we heel intensief op met een groep medestudenten, die allemaal inhoudelijk extra uitgedaagd wilden worden. Dit springt er echt uit, maar we kijken terug op een goede sfeer gedurende de hele opleiding. Er ontstonden fijne vriendschappen en waardevolle contacten. Pas later, nadat we de school verlaten hebben, merkten we pas hoezeer deze periode ons gevormd heeft. Dat kwam niet alleen door de lesinhoud, maar ook door de onderlinge contact met studenten en de vorming die docenten gaven door hun optreden.”

Jullie zijn een zogenaamd Driestarstel. Wat betekent die gezamenlijke basis voor jullie huwelijk?

Steven: “Vorming en ontwikkeling is een rode draad door ons beider leven. Paulien werkt momenteel als ambulant begeleider op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en als meidenwerker voor de burgerlijke gemeente Ede. Ik, Steven, werk in het kerkelijk jeugdwerk en bij de Yona Foundation. We zijn beiden voortdurend bezig met het vormen van jonge mensen of met het trainen van hen die om jongeren heen staan. Dankzij onze gezamenlijke pabostudie hebben onze gesprekken eenzelfde referentiekader. We leren veel van elkaar. Ik schrijf regelmatig een lezing voor Paulien, terwijl Paulien mij weer helpt met goede werkvormen in bijvoorbeeld het jeugdwerk. We zijn complementair, waarbij Paulien denkt en verbindt en ik graag pionier.”

Welke lessen en docenten blijven jullie het meeste bij? En waarom?

Steven: “De lessen van drs. P. Cammeraat waren bijzonder, omdat hij theologisch veel kennis had. Je voelde en merkte dat hij wist waarover hij sprak. Ook de Cuma-lessen van mijnheer Hage waren inspirerend. Muziekdocent Blok vonden we allebei een fijne kerel, zowel in de les als babbelend onder de luifel voor de school.”  

Tot slot: wie hopen jullie op het jubileum tegen te komen?

Steven: “Het zou leuk zijn om Adrian Romijn en Jochem Valkema weer eens te spreken”. Paulien vult aan: “Ik zou graag alle meiden met wie ik in de periode 2005-2008 optrok graag spreken!”

Ken je Steven en Paulien en wil je hen (of vele andere studiemaatjes) weer eens ontmoeten? Kom dan 7 september ook naar de reünie van de Driestar. Geef je hier op.

driestarstel.jpg
driestarstel2.jpg

Meer nieuws

  • Blik terug in de tijd! - internaat

   Blik terug in de tijd! - internaat

  • Zeeuwen gezellig samen naar reünie

   Een groep van 22 Zeeuwen hoopt zaterdag 7 september ook naar de reünie te komen van De Driestar. Zij gaan voor een reünie met een plus: een nachtje weg en een ontmoeting met oud-studiegenoten in Gouda.

  • 'De Driestar wil zichzelf blijven in hbo-wereld'

   Driekwart eeuw bestaat de Driestar in september. De in 1944 opgerichte kweekschool in Krabbendijke ontwikkelde zich tot een hogeschool die duizenden docenten opleidde. Meesters en juffen, leraren en leraressen die vervolgens weer klassen vol kinderen onderwijs gaven. Een terugblik en een vooruitblik met huidig bestuurder drs. L. N. Rottier (60) en zijn voorganger, ir. M. Houtman (76).

  • Het fenomeen Driestarstel: Gerrit-Dinant en Alijanne ter Harmsel

   Al zo’n 75 jaar zijn ze er, Driestarstellen. Net zolang als de geschiedenis van 'de Driestar'. Begonnen in 1944 in Krabbendijke als kweekschool op reformatorische grondslag. Nu siert de naam 'Driestar' op twee scholen in Gouda: Driestar hogeschool en Driestar college.

  • Blik terug in de tijd! - Docenten

   Blik terug in de tijd! - Docenten