Herhaalde oproep: Driestar educatief zoekt nieuw lid van de raad van toezicht Geplaatst op 14 januari 2019

In verband met het statutair aftreden van een lid zijn wij op zoek naar een nieuw lid van de raad van toezicht. Solliciteren kan tot en met 2 februari 2019.

De raad van toezicht van Driestar educatief ziet toe op het functioneren en het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Driestar educatief. We zijn op zoek naar een nieuw lid dat op de hoogte is van/bewaam is op het gebied van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van opvoeding en onderwijs. 

Profielschets

De kandidaat:
 • onderschrijft de grondslag van Driestar educatief van harte en draagt deze uit in woord en wandel;
 • heeft inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van Driestar educatief en het (hoger) onderwijs en staat open voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
 • heeft een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
 • kan de rol en houding van een toezichthouder aannemen; bewaart een juist evenwicht tussen betrokkenheid en afstand;
 • kenmerkt zich door onpartijdigheid en onafhankelijkheid;
 • is besluitvaardig, slagvaardig, in staat een oordeel te vellen en kritisch;
 • kan voldoende tijd vrijmaken om als toezichthouder te fungeren.

Organisatie

Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum voor christelijk onderwijs. Ons ideaal is uitstekend onderwijs voor kinderen en jongeren dat doortrokken is van de Bijbelse en gereformeerde identiteit. Hieraan draagt onze organisatie op verschillende manieren bij. Driestar hogeschool leidt leraren op voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Driestar onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen en leerlingen met leerproblemen en ondersteunt besturen en directies. Zowel onze pabo als onze opleidingen tot leraar in het voortgezet onderwijs behoren bij de top van Nederland. Vanuit onze identiteit willen we ook dienstbaar zijn aan het christelijk onderwijs wereldwijd. Internationalisering is daarom een van de speerpunten in ons beleid. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij met toewijding hun werk doen. Ons personeelsbeleid ondersteunt dat door het bieden van faciliteiten voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. Op onze website vindt u meer informatie. 

De raad van toezicht van Driestar educatief ziet toe op het functioneren en het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Driestar educatief. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad zich naar het belang van de instelling. De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering conform de Branchecode Governance HBO. De raad vergadert vijf à zes keer per jaar.

Informatie

Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de raad van toezicht, de heer W. Büdgen: e-mail wbudgen@filternet.nl, telefoon 079-5933087.

Solliciteren

Uw sollicitatie kunt u voor 2 februari richten aan de voorzitter van de raad van toezicht, de heer W. Büdgen, p/a Driestar educatief, Postbus 368, 2800 AJ Gouda. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 februari a.s. vanaf 19:30 uur. Bij de selectieprocedure is ook het college van bestuur betrokken. Benoeming zal ingaan per 1 april 2019. 

Meer nieuws

  • Ik zie je glimmen!

   “It’s not what you do, it’s how much love you put into the doing.” (Moeder Theresa, 1910-1997). Ik moest eraan denken bij het verhaal van Caroline, een van de studenten van de post-hbo-opleiding Jonge kind. Bij haar diplomering vertelt ze iets over de opbrengst van deze studie.

  • Nieuwe cursus dyslexie: 'continuüm van zorg remediëren'

   Myrthe gaat blij naar huis. Vandaag heeft ze eindelijk een zeven gehaald voor spelling! De afgelopen maanden heeft ze extra begeleiding gekregen van juf Jasmijn. Drie keer per week heeft ze geoefend met lastige regels. Wat zullen papa en mama trots op haar zijn!

  • Drie redenen om de Conference Primary English te bezoeken

   Enthousiaste sprekers en workshopleiders staan klaar om tijdens de Conference Primary English hun publiek mee te nemen in de wereld van Engels voor jonge kinderen. Deelnemer van vorig jaar: “Met de tips die ik kreeg in de workshop kon ik direct de volgende dag aan de slag.”

  • Snuffelen aan het telefoontoestel

   ‘Wat kun je met een smartphone allemaal doen?’ De kinderen van groep 1 van de Koningin Wilhelminaschool in Zoetermeer hoeven daar niet lang over na te denken. ‘Kijken of het gaat regenen.’ ‘Een appje sturen.’ ‘Een selfie maken.’ De school gebruikt de Stapp-methode om de kinderen te leren kritisch en wijs om te gaan met nieuwe media. DRS Magazine woonde een les bij.

  • Mooie scores voor lvo-studenten bij landelijke kennistoetsen

   Studenten van de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs bij Driestar hogeschool scoren goed op de landelijke kennistoetsen in december. Bij meerdere vakken is de score 100%!