Hans Damen over veiligheid: meer zelfredzaamheid nodig 2 december 2019

“100% veiligheid bestaat niet, hoe graag we dat ook zouden willen”. Dat zegt brigadegeneraal buiten dienst van de Landmacht, Hans Damen. Wij spraken hem in voorbereiding op de Nacht van Gouda, waarop hij in debat gaat met Chris Stoffer, SGP-Kamerlid, en Evert Jan Nieuwenhuis, burgemeester van Waddinxveen. Lees wat Hans Damen nog meer te zeggen heeft over binnenlandse en buitenlandse veiligheid.

Resultaten uit het verleden...

De generaal buiten dienst vindt dat Nederland er op het gebied van terroristische aanslagen in vergelijking met andere landen de afgelopen relatief goed van afgekomen is. Maar, zegt hij, “resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”.

Klassieke overheidstaak

Op de vraag of de Nederlandse overheid genoeg doet om Nederland veilig te houden, geeft Damen aan dat het er maar net aan ligt waar je de norm legt. “Veiligheid is een klassiek overheidstaak en de Nederlandse overheid ziet het als haar taak iedere burger een bepaalde basisveiligheid te bieden. Of het niveau van basisveiligheid hoog genoeg is, is voor iedere burger verschillend.”

Groningen en Zeeland

Als voorbeeld van het verschil in beleving verwijst Hans Damen naar Groningen en Zeeland. “Zijn de bewoners van het gaswinningsgebied in Groningen tevreden met de door de overheid geboden basisveiligheid? Daarnaast dienen kosten tegen baten afgewogen te worden. Zo denken bewoners die 100 meter boven NAP leven mogelijk anders over de kosten van dijkverzwaring dan de mensen in Zeeland.”

Meer zelfredzaamheid nodig

Naast de overheid hebben Nederlandse burgers zelf ook een taak als het gaat om veiligheid. Damen vindt dat Nederlanders meer zelfredzaam moeten worden. Zo vraagt hij zich af: “Wie heeft er allemaal een noodpakket in het gangkastje staan. Hebben we een EHBO-cursus gevolgd? Besteden we voldoende aandacht aan de inbraakwerendheid van ons hang- en sluitwerk? Als de de overheid even bezig is met grotere problemen, hebben we onszelf dan voldoende voorbereid?”

Aanmelden

De kosten voor deze avond bedragen 12,50 euro. Studenten van Driestar hogeschool betalen 10 euro. Het programma vindt plaats op 13 december 2019 en start om 19.45u in het gebouw van Driestar educatief. Onze adresgegevens vind je hier. Klik hier om je aan te melden voor deze avond.

Meer nieuws