Eindejaarsgroet 2021 17 december 2021

In onze kerstgroetvideo zingt het studentenkoor van onze Driestar hogeschool de oude Christmas carol O little town of Bethlehem. Op een koude, donkere avond gaven deze pabostudenten de kerstboodschap door aan de inwoners van Gouda, en nu aan u als kijker van deze video.

Ondanks alle coronamaatregelen konden kinderen en jongeren een groot deel van 2021 gewoon naar school. We zijn blij met alle inspanningen die door u voor het onderwijs zijn geleverd in het afgelopen jaar.

Met kerst gedenken we de komst van Jezus, Die als het Licht der wereld afdaalde om zondaren te redden. De tijd waarin we leven kan ons somber stemmen, maar het evangelie van kerst geeft hoop. Waar Christus’ licht schijnt, is geen plaats voor duisternis. Dat plaatst alle gebeurtenissen op het wereldtoneel in een heel ander perspectief. Laat het met onze studenten uit de video ons gebed zijn: O Christ, be born in us today!

We wensen u gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2022.

Meer nieuws