Driestar hogeschool opnieuw beste pabo van West-Nederland 8 oktober 2020

Opnieuw komt Driestar hogeschool als beste pabo van West-Nederland naar voren in de jaarlijkse Keuzegids hbo. De opleiding Pedagogiek behoort zelfs tot de beste van het land.
Voorbereiding op loopbaan

De pabo krijgt positieve scores voor het aantal studenten dat na het eerste jaar doorgaat met studeren aan de hogeschool en het aantal studenten dat tijdig het diploma haalt. Uit de studentenoordelen (peildatum 2018) blijkt waardering voor de docenten en faciliteiten. Ook vinden studenten de opleiding een goede voorbereiding op hun loopbaan.

Pedagogiek behoort tot landelijke top

De opleiding Pedagogiek hoort tot de allerbeste van het land, met hoge uitstroomcijfers. Studenten vinden het een opleiding die goed scoort op inhoud, toetsing en vaardigheden. Ook wordt de haalbaarheid zeer goed beoordeeld door studenten.

Dankbaar

Annelies Kraaiveld, manager van de hogeschool, is blij met deze resultaten: “Onze docenten spannen zich iedere dag in voor het beste onderwijs aan studenten. Zeker in deze coronatijd heeft dat veel gevraagd. Ik ben trots en dankbaar dat wij jaarlijks zoveel studenten voorbereiden op hun plek in het onderwijs.”

Online open avond

Op 9 november kunnen geïnteresseerde studenten online kennismaken met al onze opleidingen op een open avond. Er zal een voorlichting zijn over de opleidingen, maar er is ook volop gelegenheid voor het stellen van vragen en gesprek met studieleiders. Ook krijg je ervaringen van andere studenten te horen.

Meer informatie over de Keuzegids

Meer nieuws

  • Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling

   Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!

  • VACATURE: Opleidingsdocent/projectleider (1,0 fte)

   Vind jij het een uitdaging om een nieuw terrein van onderwijs te verkennen en te ontwikkelen? Binnen Driestar educatief starten wij een pilot rondom het thema oudere kind. Wij zoeken iemand die als projectleider betrokken wil zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd met studenten van de pabo en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs in samenwerking met het werkveld.

  • Burgerschapswet: uitstel, maar geen afstel

   Kort geleden stond het nieuwe wetsvoorstel burgerschapsonderwijs op de agenda van de Tweede Kamer. Omdat de coronacrisis de aandacht van de kamer opeiste, is de geplande bespreking uitgesteld. Voor de scholen is het belangrijk te beseffen dat uitstel geen afstel betekent. Invoering van de uitgebreide verplichting tot het geven van burgerschapsonderwijs staat nog steeds gepland voor augustus 2021. Hoe bereidt jouw school zich daarop voor?

  • Geloven in lesgeven

   Binnenkort verschijnt 'Geloven in lesgeven, didactiek als christelijke praktijk'. Dit boek is een belangrijke impuls voor het gesprek over christelijk onderwijs. Het helpt leraren op een andere manier naar hun didactische praktijk te kijken, zodat de christelijke identiteit het onderwijs nog sterker doortrekt.

  • Update: coronabeleid Driestar educatief

   De omstandigheden rond het coronavirus wisselen voortdurend. Op deze plek lees je een overzicht van de meest recente maatregelen van Driestar educatief, die erop gericht zijn verspreiding van het virus tegen te gaan en gezondheid van collega’s, studenten en bezoekers maximaal te waarborgen.