Driestar hogeschool en CHE bundelen krachten in nieuwe christelijke opleidingsschool 1 december 2022

Vanaf cursusjaar 2023-2024 start de Christelijke Opleidingsschool (COS). COS is een samenwerking tussen acht scholen voor christelijk voortgezet onderwijs, de CHE en Driestar hogeschool. Door onze krachten te bundelen, willen wij het lerarentekort in het christelijk voortgezet onderwijs terugdringen. COS heeft als missie om startbekwame leraren op te leiden. Daarbij is gekozen voor opleiden met de VO-school als thuisbasis. Het ministerie van OCW heeft deze week subsidie toegekend aan COS.

Leren met lev

COS leidt op vanuit een christelijke levensbeschouwing en ziet het als maatschappelijke opdracht om kundige en gemotiveerde leraren klaar te stomen voor het vak van leraar. Daarbij worden studenten niet alleen opgeleid tot onderwijsprofessionals die hun schoolvak op een goede manier doceren, maar worden zij toegerust om een waardevolle bijdrage te leveren aan de vorming van hun leerlingen.
 
Het motto van COS is: ‘leren met lev’. Het Hebreeuwse woord lev verwijst naar de verbinding tussen hart, hoofd en handen: als bezielde professionals opgeleid worden om gemotiveerd aan de slag te gaan als vakdocenten in het christelijk voortgezet onderwijs. Het opleidingsprogramma is gericht op opleiden ‘on the job’. Het uitgangspunt is dat de VO-school de thuisbasis is van de student. Driestar hogeschool en de CHE werken samen met de scholen om de opleiding van de aanstaande leraren vorm te geven. Deelnemende VO-scholen zijn: CSG De Lage Waard (Papendrecht), CSG Prins Maurits (Middelharnis), De Meerwaarde (Barneveld), Johannes Fontanus College (Barneveld), Ichthus College (Veenendaal), GSR (Rotterdam en Rijswijk), GSG Guido (Amersfoort en Arnhem) en Yuverta (Alphen a/d Rijn en Ottoland).

Opleiden in de school

Opleiden in de school is een waardevol concept waarbij studenten vooral leren op de werkplek zelf. Met een schoolopleider en werkplekbegeleider worden de eerste stappen gezet in de ontwikkeling tot startbekwame leraar. Zo worden lessen besproken met begeleiders en vindt er intervisie en verdieping plaats in leerteams. Theorie vanuit colleges van Driestar hogeschool en de CHE verrijken deze manier van opleiden, aangevuld met masterclasses.
 
Klaas Tippe (manager lerarenopleidingen Driestar hogeschool): “We hopen met deze opleidingsschool nieuwe leraren enthousiast te maken voor het christelijk voortgezet onderwijs. Dat kunnen leerlingen zijn die op het havo of vwo zitten, maar ook zij-instromers die nu een ander beroep hebben. Het mooie is dat werken en leren bij COS hand in hand gaan. We leiden op in diverse schoolvakken.”

Wees ambassadeur voor COS!

Misschien ken je iemand in je omgeving of onder je leerlingen waarvan je denkt: Wat gaaf als jij leraar wordt! Schroom niet om COS onder de aandacht te brengen. Goed opgeleide leraren voor het christelijk voortgezet onderwijs hebben we hard nodig!
 
Meer informatie is te verkrijgen bij de lerarenopleidingen van Driestar hogeschool, Rian Leune of de CHE, Corrie de With.

Meer nieuws

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.

  • Terugkijken: de online open avond van Driestar hogeschool

   Heb jij de online open avond van Driestar hogeschool gemist? Geen probleem! Je kunt de uitzendingen terugkijken. Ga er maar rustig voor zitten en bekijk de beelden van de voorlichtingen.

  • Wat betekent genderdiversiteit voor de kerk en de school?

   Genderdiversiteit staat volop in de belangstelling en komt dus heel dichtbij. Wat betekent genderdiversiteit voor de kerk en de school? Hoe kunnen we op een Bijbels pastorale manier omgaan met genderdiversiteit? Prof. dr. J. Hoek, emeritus hoogleraar systematische theologie, nodigt je van harte uit voor zijn lezing, waarin hij op deze vragen ingaat.