Driestar educatief zoekt nieuwe leden van de raad van toezicht Geplaatst op 1 november 2018

In verband met het statutair aftreden van een aantal leden zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden van de raad van toezicht. Solliciteren kan tot en met 17 november 2018.

De raad van toezicht van Driestar educatief ziet toe op het functioneren en het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Driestar educatief. We zijn op zoek naar nieuwe leden met de volgende profielen:

 • bedrijfsleven/financiën;
 • wetenschappelijk onderzoek op  het terrein van opvoeding en onderwijs.
Vanwege de samenstelling van de raad van toezicht zoeken wij met name naar kandidaten uit de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk of de (Oud) Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 

Profielschets

De kandidaten:
 • onderschrijven de grondslag van Driestar educatief van harte en dragen deze uit in woord en wandel;
 • hebben inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van Driestar educatief en het (hoger) onderwijs en staan open voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
 • hebben een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
 • kunnen de rol en houding van een toezichthouder aannemen; bewaren een juist evenwicht tussen betrokkenheid en afstand;
 • kenmerken zich door onpartijdigheid en onafhankelijkheid;
 • zijn besluitvaardig, slagvaardig, in staat een oordeel te vellen en kritisch;
 • kunnen voldoende tijd vrijmaken om als toezichthouder te fungeren.

Organisatie

Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum voor christelijk onderwijs. Ons ideaal is uitstekend onderwijs voor kinderen en jongeren dat doortrokken is van de Bijbelse en gereformeerde identiteit. Hieraan draagt onze organisatie op verschillende manieren bij. Driestar hogeschool leidt leraren op voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Driestar onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen en leerlingen met leerproblemen en ondersteunt besturen en directies. Zowel onze pabo als onze opleidingen tot leraar in het voortgezet onderwijs behoren bij de top van Nederland. Vanuit onze identiteit willen we ook dienstbaar zijn aan het christelijk onderwijs wereldwijd. Internationalisering is daarom een van de speerpunten in ons beleid. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij met toewijding hun werk doen. Ons personeelsbeleid ondersteunt dat door het bieden van faciliteiten voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. Op onze website vindt u meer informatie. 

De raad van toezicht van Driestar educatief ziet toe op het functioneren en het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Driestar educatief. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad zich naar het belang van de instelling. De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering conform de Branchecode Governance HBO. De raad vergadert vijf à zes keer per jaar.

Informatie

Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de raad van toezicht, de heer W. Büdgen: e-mail wbudgen@filternet.nl, telefoon 079-5933087.

Solliciteren

Uw sollicitatie kunt u voor 17 november 2018 richten aan de voorzitter van de raad van toezicht, de heer W. Büdgen, p/a Driestar educatief, Postbus 368, 2800 AJ Gouda. De selectiegesprekken zullen DV plaatsvinden op maandag 27 november en maandag 3 december op alle dagen vanaf 16.00 uur. Bij de selectieprocedure is ook het college van bestuur betrokken. Benoeming zal ingaan per 1 januari 2019.

 

Meer nieuws

  • Gewoon lesgeven

   Als leraar ervaar je veel werkdruk. Dagelijks komen er allerlei zaken op je af die veel tijd en aandacht vragen. Dit kunnen problemen zijn die zich maar niet lijken op te lossen, of collega’s die regels en afspraken zijn vergeten. En terwijl je de plooien van de dag glad strijkt, schiet je te binnen dat je bij een vergadering of overleg wordt verwacht. ’s Avonds plof je op de bank en verzucht je: ‘Kon ik maar weer eens gewoon lekker lesgeven.’

  • Stefan Paas: nieuwe Theoloog des Vaderlands

   Tijdens de Nacht van de Theologie die 27 oktober gehouden werd, is Stefan Paas benoemd tot de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Paas ziet de benoeming als ‘een vehikel om theologie naar de samenleving te brengen’.

  • Eetbare boekenleggers

   In de bibliotheek van Gouda, die met haar eetbare geschiedenis prachtig in het thema past, is de grootste bibliotheekcampagne van Nederland gestart.

  • Meld je nu aan voor de Grote Mediawijsheids-challenge 2018!

   Is multitasken echt zo efficiënt? Deel jij een wachtwoord met je beste vriendin? Hoe mediawijs zijn eersteklassers eigenlijk? Ontdek de mediawijsheid van de klas tijdens de jaarlijkse Mediawijsheids Challenge!

  • Hella S. Haasse: de 'Grande dame' van de Nederlandse literatuur

   Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Hella S. Haasse werd geboren. Ter gelegenheid hiervan werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam een gedenksteen onthuld. In het jaar 1948 zou Hella S. Haasse definitief de literatuur binnenwandelen.