Driestar educatief uit zorgen over aanpak lerarentekort in brief aan Kamerleden 22 december 2022

Samen met CHE en Viaa bezorgde Driestar educatief een brief bij Kamerleden van SGP, ChristenUnie en CDA over de voorgestelde aanpak van het lerarentekort. In de brief werden de zorgen over die aanpak gedeeld.

Directe aanleiding is het voorstel van de minister om regionale verbanden te vormen om zo het lerarentekort aan te pakken. Robert Zoutendijk gaf vorige week in het programma Uitgelicht! van Family7 een toelichting:

“Wij denken dat de structuuraanpak van de minister niet helpt om meer geïnspireerde leraren voor de klas te krijgen. Het verdelen van de schaarste is geen oplossing. Daarnaast pleiten wij voor ruimte en plaats voor bestaande verbanden in het levensbeschouwelijke onderwijs. Wat goed werkt, willen wij graag behouden”.

De zorg van de minister om het aantal leraren in het onderwijs, is een gedeelde zorg. Zoutendijk: “Het is alle hens aan dek, ook voor het christelijk onderwijs.”
 
Bekijk hier het fragment.
 

Meer nieuws

  • Taalreis naar Engeland: Culture, Course and Cakes

   Ieder jaar organiseert Driestar educatief een Taalreis naar Broadstairs, Engeland. Deze week bestaat uit een mooie combinatie van intensieve taalstudie en verrijkende ontmoetingen met onze Engelse buren. Leerkrachten in het basisonderwijs werken tijdens deze week vooral aan hun eigen vaardigheden.

  • Webinars over Gidsen 4: Didactiek – een christelijke les

   Driestar educatief organiseert samen met de TUA een serie gratis webinars waarin de auteurs iedere keer een ander thema uitdiepen dat in een van de hoofdstukken van Gidsen centraal staat.

  • Doorlopende leerlijn werkwoordspelling PO naar VO

   Vanaf schooljaar 2021-2022 is in het voortgezet onderwijs de methode Kapitaal Nederlands in gebruik genomen. Hierin is een doorlopende leerlijn werkwoordspelling van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs opgenomen. Dit geactualiseerde schema is nu digitaal (gratis) ter beschikking!

  • Bijwerkhulp begrijpend lezen of spelling door opgeleide studenten helpt scholen

   Als de resultaten bij bepaalde leerlingen in groep 4 t/m 8 op het gebied van spelling of begrijpend lezen achterblijven, bestaat de mogelijkheid om deze leerlingen bijwerkhulp te laten geven door hiervoor opgeleide studenten uit PABO-4.

  • Nieuwe versie methode Taal actief vanaf volgend schooljaar beschikbaar

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. De seculiere versie van Taal actief 5 van uitgeverij Malmberg is nu al beschikbaar voor de groepen 4 en 5 en in cursusjaar 2023-2024 komt deze beschikbaar voor groep 6 t/m 8.