Driestar educatief gaat samenwerking aan met ECD-leverancier Medicore Geplaatst op 31 oktober 2018

Care4, het huidige Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) binnen de dyslexieafdeling van Driestar educatief, wordt in 2019 vervangen door het MC EPD en de Wellbee zorgverlener- en cliëntportalen van Medicore.

Driestar educatief is aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL), de coöperatie van onderwijsadviesbureaus op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij kinderen. De afgelopen maanden is ONL intensief bezig geweest met het selecteren van een vervangend Elektronisch Cliënten Dossier. Daarbij is gezocht naar een ECD dat zo veel mogelijk aansluit op zowel de behandelmethodiek van ONL als de bedrijfsvoering van de afzonderlijke leden. Belangrijke aandachtspunten vanuit Driestar educatief waren de gebruiksvriendelijkheid voor behandelaren en onderzoekers, de ondersteuning bij veranderde wet- en regelgeving en het dagelijks gebruik in het geval van storingen of fouten.
 
Uitkomst van dit coöperatiebrede selectietraject is het gezamenlijke besluit om de komende jaren samen te gaan werken met Medicore en gebruik te gaan maken van MC EPD en de aanvullende Wellbee zorgverlener- en cliëntportalen. We zijn als Driestar educatief erg blij met dit besluit en zien uit naar de verdere samenwerking met Medicore en Onderwijszorg Nederland. Gistermiddag heeft Kees Codée namens Driestar educatief de opdrachtbevestiging met Medicore getekend – daarmee is de samenwerking officieel bekrachtigd. Vanuit ONL en Medicore is hierover vandaag ook officieel gecommuniceerd. We zien uit naar de implementatie en ingebruikname van MC EPD en Wellbee en hopen dat ook dit naar tevredenheid zal verlopen.

Meer nieuws

  • ParnasSys en Konnect verbinden kinderopvang en basisonderwijs

   ParnasSys en Konnect kiezen voor samenwerking tussen de kinderopvang en het basisonderwijs. Beide partijen verbinden hun systemen, waarmee ze het delen van kennis, de overdracht van kinderopvang naar het basisonderwijs en het stimuleren van talent gemakkelijker maken.

  • Vijf tips in de begeleiding van niet-Nederlandse kinderen in de klas

   Een niet-Nederlands kind in je klas kan voor je gevoel soms lastig zijn. Want hoe begeleid je deze kinderen als ze de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken? Op basis van het onderzoek naar werkzame factoren in de begeleiding van vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs, geven we je vijf belangrijke conclusies.

  • Student Engels presenteert onderzoek op internationaal congres

   Invidividueel vrij lezen tijdens iedere Engelse les verbetert de leesvaardigheid van leerlingen. Henk Bakker, inmiddels alumnus van de tweedegraadsopleiding Engels, presenteerde zijn onderzoek hieraan tijdens een internationale conferentie bij de universiteit van Duisburg-Essen (Duitsland).

  • Handtekening overname CPS door Driestar educatief gezet

   28 november 2018 vond de officiële overname van CPS door Driestar educatief plaats. In Amersfoort zetten Jan Telgen (bestuurder), Rens Rottier en Robert Zoutendijk (bestuurders Driestar educatief) hun handtekening onder de notariële akte.

  • Studenten Master Christian Education in Gouda

   Deze week is een bijzondere week bij Driestar Christian University. De eerste officiële lesdagen van de internationale master Christian Education zijn gestart. De studenten zijn in september al begonnen aan de online colleges.