Driestar educatief gaat samenwerking aan met ECD-leverancier Medicore 31 oktober 2018

Care4, het huidige Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) binnen de dyslexieafdeling van Driestar educatief, wordt in 2019 vervangen door het MC EPD en de Wellbee zorgverlener- en cliëntportalen van Medicore.

Driestar educatief is aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL), de coöperatie van onderwijsadviesbureaus op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij kinderen. De afgelopen maanden is ONL intensief bezig geweest met het selecteren van een vervangend Elektronisch Cliënten Dossier. Daarbij is gezocht naar een ECD dat zo veel mogelijk aansluit op zowel de behandelmethodiek van ONL als de bedrijfsvoering van de afzonderlijke leden. Belangrijke aandachtspunten vanuit Driestar educatief waren de gebruiksvriendelijkheid voor behandelaren en onderzoekers, de ondersteuning bij veranderde wet- en regelgeving en het dagelijks gebruik in het geval van storingen of fouten.
 
Uitkomst van dit coöperatiebrede selectietraject is het gezamenlijke besluit om de komende jaren samen te gaan werken met Medicore en gebruik te gaan maken van MC EPD en de aanvullende Wellbee zorgverlener- en cliëntportalen. We zijn als Driestar educatief erg blij met dit besluit en zien uit naar de verdere samenwerking met Medicore en Onderwijszorg Nederland. Gistermiddag heeft Kees Codée namens Driestar educatief de opdrachtbevestiging met Medicore getekend – daarmee is de samenwerking officieel bekrachtigd. Vanuit ONL en Medicore is hierover vandaag ook officieel gecommuniceerd. We zien uit naar de implementatie en ingebruikname van MC EPD en Wellbee en hopen dat ook dit naar tevredenheid zal verlopen.

Meer nieuws

  • Conference Challenges of Ethical Leadership

   Leiders van maatschappelijke organisaties: welkom op de conferentie van donderdag 3 tot en met 5 oktober 2019 in Leuven. Het thema is: The Challenges of Ethical Leadership: Wisdom from the Protestant Tradition.

  • Veiligheid monitoren met Zien!: geef toestemming voor de uitwisseling

   Zien! Leerling 5-8 mag je gebruiken als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid. Let op: het is belangrijk dat je vóór 1 juli 2019 toestemming geeft voor de uitwisseling van jullie gegevens met de inspectie!

  • Update groepskaart ParnasSys

   Gebruik je de groepskaart in ParnasSys voor het volgen en plannen van je onderwijs? Dan is er goed nieuws! De groepskaart is per 15 mei vernieuwd; nieuwe look, maar ook nieuwe mogelijkheden.

  • Nieuwe data Zien!-experttrajecten

   In twee dagen alles leren over het werken met Zien! en het begeleiden van je team daarin. Dat kan met het experttraject van Zien!

  • Datum literatuurstudiemiddag bekend

   Jaarlijks organiseren we een literatuurstudiemiddag voor alle liefhebbers van literatuur. Volgend cursusjaar zal dit zijn op vrijdagmiddag 27 september.