De impact van AI in het onderwijs: ‘Bezinning is hoognodig’ 26 september 2023

Wie of wat bepaalt dat jij dit nu leest? Welke advertenties jij ziet op social media? En wie heeft deze tekst geschreven? Zou er gebruik gemaakt zijn van ChatGPT? Computers en algoritmes bepalen heel veel van ons leven en nemen menselijke functies over. Dit noemen we Kunstmatige Intelligentie (KI) of Artificial Intelligence (AI).

Ook in het onderwijs speelt dit en gaat dit steeds meer spelen. Bezinning is hoognodig. Daarom organiseert Studium Generale op 10 november een lezing over dit thema. De sprekers, dr. Ir. P.M. (Piet) Murre en prof. dr. M.J. (Marc) de Vries, nodigen je uit om aanwezig te zijn!

 1. Waarom is dit onderwerp relevant?
Marc: “Artificial Intelligence neemt een steeds grotere plaats in de samenleving in en we ontkomen er niet aan dat het onderwijs daarin mee zal gaan. Daarom is bezinning hoognodig.”

Piet: “Hoewel AI al veel langer bestaat heeft generatieve AI enorme mogelijkheden en impact. Dat speelt ook door in waar onderwijs voor opleidt, het wat en hoe van onderwijs.”
 1. Voor wie is deze lezing interessant?
Piet: “Voor iedereen die werkt binnen het onderwijs of studeert of er mee te maken heeft, inclusief bestuursleden, leidinggevenden, ouders en geïnteresseerden.”

Marc: “Dus ook voor docenten en studenten die AI al gebruiken (bijvoorbeeld ChatGPT) of overwegen dat te doen.”
 1. Kun je alvast een klein tipje van de sluier oplichten van wat je gaat vertellen?
Piet: “Na een korte blik rond AI met wat recente voorbeelden wil ik met name denken vanuit het vormende doel van (christelijk) onderwijs. Dan vervolgens bezien wat programma’s zoals ChatGPT en vergelijkbare kunnen betekenen, en met concrete voorbeelden wat kansen, bedreigingen en uitdagingen schetsen.

Daarbij laat ik de theologisch/ethische onderbouwing daarvan vrijwel achterwege, omdat dat in Marcs verhaal zit.”

Marc: “Daar zal ik dus wel op ingaan. Artificial Intelligence heet niet voor niets ‘kunstmatige’ intelligentie. Het is niet dezelfde intelligentie als die van een mens.

Maar wat is dan het verschil, vooral als je soms nauwelijks kunt zien of een tekst door ChatGPT geproduceerd is of door een mens? Waarom is het belangrijk om dat onderscheid toch te blijven maken? Wat heeft dat te maken met de vraag naar de grenzen van AI?”
 
Lijkt dit jou interessant? Meld je hier aan voor de lezing op vrijdag 10 november in Gouda!

Meer nieuws

  • Symposium over een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen

   Op 10 januari 2024 vindt het symposium Hoogbegaafdheid 2024 plaats. Samen met zeven andere organisaties bereidt Driestar onderwijsadvies dit symposium voor met als thema: ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Je kunt je nu inschrijven!

  • Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs

   Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.