De impact van AI in het onderwijs: ‘Bezinning is hoognodig’ 26 september 2023

Wie of wat bepaalt dat jij dit nu leest? Welke advertenties jij ziet op social media? En wie heeft deze tekst geschreven? Zou er gebruik gemaakt zijn van ChatGPT? Computers en algoritmes bepalen heel veel van ons leven en nemen menselijke functies over. Dit noemen we Kunstmatige Intelligentie (KI) of Artificial Intelligence (AI).

Ook in het onderwijs speelt dit en gaat dit steeds meer spelen. Bezinning is hoognodig. Daarom organiseert Studium Generale op 10 november een lezing over dit thema. De sprekers, dr. Ir. P.M. (Piet) Murre en prof. dr. M.J. (Marc) de Vries, nodigen je uit om aanwezig te zijn!

  1. Waarom is dit onderwerp relevant?
Marc: “Artificial Intelligence neemt een steeds grotere plaats in de samenleving in en we ontkomen er niet aan dat het onderwijs daarin mee zal gaan. Daarom is bezinning hoognodig.”

Piet: “Hoewel AI al veel langer bestaat heeft generatieve AI enorme mogelijkheden en impact. Dat speelt ook door in waar onderwijs voor opleidt, het wat en hoe van onderwijs.”
  1. Voor wie is deze lezing interessant?
Piet: “Voor iedereen die werkt binnen het onderwijs of studeert of er mee te maken heeft, inclusief bestuursleden, leidinggevenden, ouders en geïnteresseerden.”

Marc: “Dus ook voor docenten en studenten die AI al gebruiken (bijvoorbeeld ChatGPT) of overwegen dat te doen.”
  1. Kun je alvast een klein tipje van de sluier oplichten van wat je gaat vertellen?
Piet: “Na een korte blik rond AI met wat recente voorbeelden wil ik met name denken vanuit het vormende doel van (christelijk) onderwijs. Dan vervolgens bezien wat programma’s zoals ChatGPT en vergelijkbare kunnen betekenen, en met concrete voorbeelden wat kansen, bedreigingen en uitdagingen schetsen.

Daarbij laat ik de theologisch/ethische onderbouwing daarvan vrijwel achterwege, omdat dat in Marcs verhaal zit.”

Marc: “Daar zal ik dus wel op ingaan. Artificial Intelligence heet niet voor niets ‘kunstmatige’ intelligentie. Het is niet dezelfde intelligentie als die van een mens.

Maar wat is dan het verschil, vooral als je soms nauwelijks kunt zien of een tekst door ChatGPT geproduceerd is of door een mens? Waarom is het belangrijk om dat onderscheid toch te blijven maken? Wat heeft dat te maken met de vraag naar de grenzen van AI?”
 
Lijkt dit jou interessant? Meld je hier aan voor de lezing op vrijdag 10 november in Gouda!

Meer nieuws