Cedeo-erkenning voor Driestar onderwijsadvies: 'Kundige adviseurs, trainers en begeleiders' 26 februari 2024

Op 15 februari 2024 is Driestar onderwijsadvies opnieuw Cedeo-erkend voor haar onderwijsadviesdienst. De Cedeo-erkenning is gebaseerd op klanttevredenheidsonderzoek. Tweejaarlijks vindt een uitgebreide audit plaats. Deze audit is in de achterliggende maanden steekproefsgewijs uitgevoerd onder tien scholen uit ons klantenbestand.

Op 15 februari werd het onderzoeksverslag toegelicht en het certificaat uitgereikt. Uit het rapport blijkt dat onze klanten zeer tevreden zijn. Verschillende keren merkten de respondenten op dat zij onze dienstverlening hoog waarderen en dat onze adviseurs, trainers en begeleiders kundig zijn. 

Ook kregen we meerdere keren terug dat het offertesysteem is verbeterd en gebruiksvriendelijk is voor de klant. De lijntjes met de mensen van Driestar onderwijsadvies zijn kort en de samenwerking wordt continu geëvalueerd. De auditor van CEDEO gaf terug dat de reflectieve houding opvallend vaak terugkwam in de interviews. Deze houding wordt gewaardeerd!

Melinda Jansen laat namens het interim-managementteam van Driestar onderwijsadvies weten blij te zijn met de uitslag. ‘Het is natuurlijk prachtig dat onze klanten onze dienstverlening zo hoog waarderen! We zijn trots op onze collega’s door wie we deze Cedeo-erkenning hebben behaald.’

Cedeo is een onafhankelijke, certificerende instantie die periodieke audits verzorgt van Cedeo-erkende aanbieders van Permanente Educatie-opleidingen (PE-opleidingen). Uit dit aanbod kunnen beroepsbeoefenaars kiezen voor het behalen van hun jaarlijks verplichte minimumaantal punten voor Permanente Educatie.

Ga naar de website van Driestar onderwijsadvies.

Meer nieuws

  • Cursus of post-hbo-opleiding: wat wordt jouw volgende stap?

   Als onderwijsprofessional ben je je leven lang gericht op leren, ook voor jezelf. Je wilt groeien als professional en dat gaat het beste als jouw persoonlijke groei, vaardigheden en kennis gecombineerd worden.

  • Online informatiebijeenkomst Taal actief 5 voor de christelijke school

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. Net zoals bij de huidige versie van Taal actief 4 is Taal actief 5 aangepast voor de christelijke en reformatorische scholen.

  • Driestar educatief gaat webwinkel volledig vernieuwen

   We hebben goed nieuws! Driestar educatief gaat haar webwinkel volledig vernieuwen.

  • Mooie scores Keuzegids voor de master Leren en Innoveren

   Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête aan tevreden te zijn over de masteropleiding Leren en innoveren bij Driestar hogeschool die samen met de hogescholen CHE en Viaa gegeven wordt. Op vier van de vijf onderdelen scoort de master bovengemiddeld, en op één onderdeel gemiddeld. Dat is te lezen in de Keuzegids masters 2024.

  • Janneke de Jong-Slagman benoemd als lector Geletterdheid bij Driestar educatief

   Binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief start per 1 augustus 2024 het lectoraat Geletterdheid. Dit nieuwe lectoraat heeft als doel een bijdrage te leveren aan een positieve, inhoudsgerichte leescultuur bij zowel leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs als bij studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Dr. Janneke de Jong-Slagman is benoemd als lector en zal leidinggeven aan dit lectoraat.