Bram Kunz benoemd als lector bij Driestar educatief  22 juni 2023

Driestar educatief start met een nieuw lectoraat: praktijkgericht onderzoek gericht op de vorming van christelijke onderwijsprofessionals in de 21ste eeuw. Het lectoraat is gericht op versterking van de beroepsidentiteit van de christelijke professional. Het College van Bestuur heeft Bram Kunz hiervoor aangesteld als lector.

Het wordt zijn opdracht om een bijdrage te leveren aan het zichtbaar versterken van de vorming van de christelijke (aanstaande) professionals in hun (onderwijs)praktijk.  

Hart van beroepsprofiel christelijke leraar

Het lectoraat zal in het spoor van eerder verricht onderzoek door het onderzoekscentrum van Driestar Educatief verder onderzoek doen naar de vorming en de roeping van de leraar in de hedendaagse werkomgeving.

De focus van het lectoraat bevindt zich volgens Annelies Kraaiveld in het hart van het beroepsprofiel van de christelijke leraar. ‘Wat is er nodig om de christelijke leraar in deze tijd te vormen en toe te rusten om voor kinderen en jongeren een identificatiefiguur te zijn? Deze vraag ondersteunt ook prachtig onze lerarenopleidingen en hbo pedagogiek opleiding.'

'We willen juist vanuit onze christelijk identiteit onderzoeken wat onze studenten en de professionals nodig hebben om het goede voorbeeld voor kinderen en jongeren te zijn. Vorming is daarin essentieel.’  

Gids

Lector Bram Kunz is sinds 2013 als docent en onderzoeker verbonden aan Driestar educatief. Al jaren levert hij zijn bijdrage aan onderzoek op het gebied van de professional voor de klas en zijn handelen vanuit de christelijke identiteit.

De christelijke leraar wil een goede gids voor zijn leerlingen zijn. Hij moet zich kunnen laten voeden door de Bijbel en de juiste bronnen om zijn weg te vinden in een zich voortdurend veranderende context.

Kunz: ‘We kunnen putten uit inhoudsvolle bronnen vanuit onze christelijke traditie. Maar hoe vertaal je dat naar het leven en handelen van de christelijke professionals van vandaag? Wie ben je als christelijke professional? Hoe neem je je verantwoordelijkheid? Ik hoop daarin voor jonge leraren en andere professionals een gids te zijn. Wat zou het mooi zijn als we met dit lectoraat eraan bij kunnen dragen dat het vuur gaat branden en blijft branden.’  

Nauwe verbinding met werkveld

In dit praktijkgerichte onderzoek is een nauwe verbinding met het werkveld van Driestar educatief en met de studenten van groot belang. De lector zal dan ook actief samenwerken met studenten, leraren en scholen om de toerusting van de professional voor de klas te ondersteunen. Kunz blijft ook als docent verbonden aan de hogeschool.  

Lees ook dit artikel in het RD.

Meer nieuws