Blogs

  • Kindermishandeling: hoe herken je het en wat kun je doen? 7 tips

   Door Emma Maljaars, student pedagogiek Driestar hogeschool

   Emma studeert Pedagogiek bij Driestar hogeschool. Tijdens haar studie krijgt ze te maken met tal van onderwerpen die zorg voor jeugdigen betreffen. Een daarvan is het signaleren en melden van kindermishandeling. Deze blog schrijft ze voor leraren die het vermoeden hebben dat een van hun leerlingen mishandeld wordt.

   Lees meer ›
  • Zo maak je de speelhoeken in jouw klas rijker

   Voor het onderwijs aan het jonge kind kunnen de hoeken niet ontbreken. Het aantal hoeken dat we kunnen inrichten is in principe eindeloos. Maar omdat lokalen beperkingen hebben, kunnen we maar een aantal hoeken een plek geven. Wat kunnen we doen om de hoeken die we wel hebben zo rijk mogelijk te maken? In deze blog geef ik per ‘vaste’ hoek inspiratie voor extra toevoegingen om het spel van jonge kinderen te verrijken en zo echt mogelijk te maken.

  • Bijbelbreed; Gouden ringen

   Karla, vakleerkracht godsdienstig vormingsonderwijs, vertrouwt me het volgende verhaal toe. Het is nog enkele weken vóór Pasen als Megan naar de juf toekomt. De andere leerlingen zijn bezig met een verwerkingsopdracht. ‘Ik weet hoe het afloopt met Jezus. Ze hebben Jezus aan een stuk hout gehangen’, zegt Megan nog steeds fluisterend. ‘Met grote spijkers door Zijn handen, Zijn heupen en Zijn voeten.’ Ze wijst de lichaamsdelen een voor een aan. ‘En toen schreeuwde Hij, want het deed natuurlijk heel erg pijn. En toen ging Hij dood. Dat is heel erg zielig. Maar Hij is na twee dagen weer wakker geworden. Toen was-ie er weer en ging Hij weer lieve dingen doen. Maar toen hebben ze ‘m weer doodgemaakt en nog een keer en nog een keer, en zo gaat het maar door. Maar iedere keer wordt Hij weer levend.’

  • Naar een nieuw schoolplan 2023: zo doe je dat

   Het is weer zover, er wordt een nieuw schoolplan verwacht! In 2023 moet het nieuwe schoolplan ingaan. In het nieuwe Onderzoekskader van de inspectie (1 augustus 2021) wordt verondersteld dat het schoolplan aansluit op de strategische doelen van het bestuur. Dat betekent dat het komende schooljaar gebruikt kan worden om je schoolplan op te stellen. Een teambreed gedragen schoolplan ontstaat alleen als de teamleden zelf actief betrokken zijn bij het opstellen. Wij geloven dat dit om een goed proces vraagt. Lees hier hoe je dat proces in drie fases kunt vormgeven.

  • Voorspellen is lastig…

   Voorspellen is lastig… zeker als het de toekomst aangaat. Onlangs vond ik in mijn boekenkast twee boekjes terug die ik al lang niet geopend had. Bouwstenen voor ICT-bezinning.

  • Word Hongaar

   Er was een tijd dat een leraar die orde kon houden, over iets een notitie had geschreven en - last but not least - man was, grote kans had leidinggevende op zijn school te worden. Dat heeft een generatie schooldirecteuren opgeleverd die gemakkelijk te herkennen waren, alsof ze afkomstig waren uit een en dezelfde mal: kalende, brildragende mannen met een lichte neiging tot corpulentie. Nu pas ik zelf ook perfect in dat profiel. Derhalve ben ik jarenlang schoolleider geweest.

  • De klas als veilige plek

   Indrukken van het onderzoekscentrum van de INCHE-conferentie in Budapest.

  • Een wonderlijke avond

   Positief gespannen kom ik de school binnen. Ouderavond Wonderlijk gemaakt. Vanavond mag ik vanavond met ouders en team in gesprek over relationele en seksuele vorming. Wat zal de opkomst zijn, hoe zullen de ouders in dit onderwerp staan en oh ja, het team heb ik, op de directeur na, nog niet eerder gezien. Toch heb ik er zin in: het thema is belangrijk en het gesprek erover waardevol.

  • Hoe praat je met kinderen over de oorlog in Oekraïne?

   Eerlijk zijn is de enige manier; „verzwijgen werkt niet”, zegt drs. Petra van Nederpelt, orthopedagoog-generalist bij Driestar educatief en het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis. „Kinderen krijgen het nieuws mee op straat, op het plein. Ook kleuters praten er al over. Houd wel rekening met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van een kind.”

  • Bijbelbreed; Het bouwen van een koepel

   Draag ik wel bij aan de godsdienstige vorming van mijn leerlingen? Ik heb ze slechts één jaar bij me.’ Een collega uit het voortgezet onderwijs voegt eraan toe: ‘Ik slechts enkele uren per week.’ Toch, hoe klein het stukje ook is dat je met je leerlingen meewandelt op de weg van het leven, het is van betekenis.