Blogs

  • PISA-rapport: lees meer authentieke teksten

   Door Janneke de Jong

   Er is weer een nieuw PISA-rapport verschenen. Uit dat driejaarlijkse onderzoek blijkt dat het met de resultaten van leesvaardigheid op de Nederlandse vo-scholen niet goed gaat. De onderzoekers doen aanbevelingen waar ik blij mee ben. Zo moeten leerlingen meer authentieke teksten lezen.

   Lees meer ›
  • Gegevens vastleggen in ParnasSys: maak keuzes!

   ‘Je moet alleen dingen registeren waar je wat aan hebt en plannen maken die je ook echt gebruikt’, zegt Arnold Jonk van de Onderwijsinspectie. Een mooie uitspraak, waar ParnasSys volledig achter staat. De nieuwe handreiking ‘Ruimte in regels’ van de inspectie helpt schoolteams om nu echt wat te doen aan de administratieve last, betoogt Leon van Dalen

  • De vergeten gave van creativiteit

   Onderwijsadviseur Martine Blonk schreef op de website wij-leren.nl een artikel over het belang van creativiteit en intuïtie binnen het onderwijs en hoe je deze kunt stimuleren. "Als kinderen hun creativiteit goed ontwikkeld hebben, kunnen ze beter informatie verwerven én verwerken."

  • Conference Primary English: Reading is always write right!

   De voorbereidingen voor de conferentie zijn in volle gang.  Ik lees de mail die Marjolein heeft verstuurd. Wat een mooi programma en zeker ook voor scholen die een volgende stap willen zetten met Engels zijn er interessante workshops. Jammer dat ik zelf niet bij al die workshops kan aansluiten…

  • De mythe van de systeemwereld

   Ook in onderwijsbesturen en raden van toezicht kom je regelmatig de gedachte tegen dat het goed met de school gaat als de resultaten op papier goed zijn. Als de cijfers uitwijzen dat er een trend in de goede richting is dan zijn leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders al snel tevreden. Het is belangrijk dat vaker het gesprek wordt gevoerd over waarden die achter de cijfers liggen.

  • Lessen van economen voor onderwijs

   Toen ik van manager lerarenopleiding voortgezet onderwijs onlangs lector werd, kreeg ik een aardig boekje van de collega’s economie. Vier auteurs delen in Economie draait niet om geld prikkelende gedachten vanuit een christelijk perspectief. Ik deel er twee en trek er dan vier lessen uit voor het onderwijs.

  • We speak English very good!?

   “Van alle landen waar de moedertaal niet het Engels is, staat Nederland bovenaan in de lijst van beste Engelssprekers.” Dat kopte een publicatie van nu.nl recentelijk. Tijd om onszelf een schouderklopje te geven en achterover te leunen. Toch?

  • Praat met je kinderen over seks voordat Dylan Haegens dat doet

   Ga er maar van uit dat kinderen van tien jaar en ouder al op internet in aanraking zijn gekomen met blootfoto’s of seksualiteit. Welke seksuele vorming krijgen kinderen online mee en hoe kunnen opvoeders hierin een tegenwicht bieden? Henrieke Hoogendijk geeft vijf tips.

  • Glimlachen in Wenen

   Toen ik pas samen met een collega Duits onze partnerhogeschool in Wenen bezocht mochten we ook kijken in de klassen met VO-leerlingen, die in hetzelfde gebouw naar school gaan. 25 leerlingen en twee (!) docenten. Gewoon een normale klas op deze school.

  • Wie de jeugd heeft…  

   ‘Wat ga je doen op de computer?’ ‘My talking Tom is leuk! Vooral als je een cadeautje mag uitpakken!!’ Handig start de vijfjarige Ruben de tablet op en begint enthousiast aan zijn favoriete spelletje. Maar heeft hij door hoeveel reclame hij te zien krijgt en wat dat met hem doet?