Blogs

  • Mediavaardige kinderen en mediawijze opvoeders

   Door M.P. (Melinda) Jansen

   “Mama, mag ik een filmpje kijken?” “Nee, zegt mama, nu niet, Tijn.” Zo begint het zojuist verschenen prentenboek Tijn blust het vuur. Tijn is boos, maar mama is onverbiddelijk: “Nee, Tijn, bedenk iets anders.” De emoties spatten van de bijbehorende illustratie. Fonkelende ogen, een boos gezicht, een gefrustreerde moeder. Hoe herkenbaar...

   Lees meer ›
  • Meer of minder smartphone?

   De smartphone is nogal in het nieuws de laatste tijd. Onder andere het Calvijn College in Zeeland vroeg ouders en docenten naar hun mening. De overgrote meerderheid van beide groepen vond dat de smartphone in de ban gedaan moest worden. En dat gaat per 1 januari 2020 ook gebeuren. De reacties buitelden over elkaar heen. De één vindt het betuttelend, de ander vindt het moedig.

  • Geen koeien, maar licht!

   “Hé, ga jij dit jaar nog met je klas naar een museum?” “Ik? Nee hoor, mij niet gezien. Dat vinden míjn kinderen vreselijk saai, dat weet ik nu al.”

  • To teach is to touch a heart

   De reünie van De Driestar op zaterdag 7 februari zorgde voor bijzondere herinneringen. Jan Veldman, docent tekenen en Oude geschiedenis bij Driestar hogeschool van 1976 tot 2018, schrijft over een ontmoeting met een van zijn oud-studenten.

  • Chaos na de vakantie? Tien dingen die jij kunt doen om de rust te herstellen

   En, snak je nu al (bijna) weer naar vakantie? Dán is het je niet gelukt om vanuit de rust te beginnen. Je hebt ‘een dynamische klas’ gekregen. Of: een derde van het team is vernieuwd. Kortom, je hebt het gevoel dat je weer heel hard moet werken voordat het stof weer neerdwarrelt.

  • Oudercoördinator: een mooie taak!

   CBS de Schakel in Utrecht is volgens Fatiha Benazzi de beste school van Nederland. Waarom? Omdat ouderbetrokkenheid er zo hoog in het vaandel staat! Fatiha kan zich inmiddels – als oudercoördinator van de school – expert ouderbetrokkenheid noemen. Haar enthousiasme voor het onderwerp werkt aanstekelijk en inspirerend!

  • De waan-zin van vakantie

   Volledig zen zat ik daar op mijn stille plekje in de polder. Alles was perfect. De wereld oogde prachtig en vredig. Ik voelde mij diep ontspannen, gelukkig en verbonden met de natuur. Alle stress viel van mij af. Was dit ‘een Jean Liedloff-moment’? Bevond ik mij nu in het door haar geroemde continuüm van de geborgenheid waarnaar elk mens verlangt? Hoe kon ik dit gevoel vasthouden?

  • Burgerschap? Mijd Marokkaanse desillusie

   Marrakesh: de beroemde stad in Marokko. Het is vakantietijd. Je kijkt turend naar de landkaart van je vakantiebestemming – vol Marokkaanse tekens. Plotseling dringt het tot je door. De wereld is zoveel groter dan mijn blikveld. Het prachtige Marokkaans gaat je verstand te boven. Inburgeren in een land met deze taal? Dat wordt een immense klus.

  • Digitaal burgerschap: een stevige opdracht

   Bij veel scholen nadert een flinke klus de afronding: het schoolplan. In de achterliggende maanden is door de teams stevig nagedacht over de speerpunten voor de komende vier jaar. Een van de thema’s die ik op scholen opvallend vaak tegenkom, is burgerschap. Niet heel vreemd, gezien de aandacht hiervoor in politiek en media.

  • Het mooiste aspect van leraarschap

   Een nieuwe dag op m’n stageschool. Zoals we op deze school gewend zijn, begin ik met gebed. Ik vraag of er kinderen zijn die nog iets willen vertellen. Daarna klinkt de psalm die ze die week moeten leren. Vervolgens is het Bijbelverhaal aan de beurt. Een ritueel dat elke ochtend terugkeert. Het lijkt zo eenvoudig: bidden, zingen met elkaar, een Bijbelvertelling houden. Maar niets is minder waar.