Blogs

  • Corona raakt het hart van het onderwijs

   Door L.N. (Rens) Rottier

   2020 zal in ons geheugen gegrift blijven als het jaar van de coronacrisis. Deze crisis raakt onze samenleving diep. De gevolgen voor kerk, gezin en onderwijs zijn nog lang niet te overzien.

   Lees meer ›
  • Tieners en rouw

   Misschien ken je een tiener die een familielid of een vriend heeft verloren en die daar zichtbaar om rouwt, maar toch kun je hem of haar niet bereiken. In deze blog drie voorbeelden van rouwende tieners en hoe je hen kunt helpen.

  • Vloekvrije boeken?

   De Bond tegen vloeken heeft zijn jaarlijkse juryrapport weer uitgebracht. Tientallen bekroonde kinderboeken zijn gescreend op taalgebruik en de uitkomst was schokkend, volgens de berichten in het ND en RD: “In twee op de drie bekroonde boeken stonden een of meer vloeken of grove woorden”.

  • Verandering doen slagen

   ‘Oude wijn in een nieuwe zak.’ ‘Dit heb ik al eerder langs zien komen en toen werd het ook niets.’ ‘Niet teveel energie in steken, over een jaar hoor je er niets meer van.’ Zo maar wat uitspraken die regelmatig gehoord worden in organisaties. Hoe komt het dat zeventig procent van de ingezette veranderingen niet het vooraf beoogde doel bereiken? Wat is er nodig om een verandering te doen slagen? In deze blog een korte verkenning.

  • Leiderschap in crisistijd is kwetsbaar leiderschap

   Vijf zaken die van jou als leider in coronatijd je aandacht vragen

  • ‘Ssst…ik wil lezen!’ – tien tips om stillezen te bevorderen

   ‘Leerlingen worden lezers door te lezen!’ zegt Kees Vernooij. ‘Wat voor echte lezers vanzelf spreekt, spreekt niet altijd vanzelf in het onderwijs: lezen voor jezelf is de prettigste manier om te lezen. Dat geldt ook voor de meeste kinderen. Het is dan ook aan te bevelen dat leerkrachten tijd reserveren voor zulk lezen.’

  • De scholen zijn weer begonnen! Vijf tips voor schoolleiders

   Is het jou gelukt? Heb je met je team een goede start gemaakt en loopt alles weer? Of maak je je zorgen? Het is als misschien vanouds om weer op school te zijn, maar toch is het ook anders.

  • Goed onderwijsbestuur: uitdagend samenspel tussen bestuur en intern toezicht

   Het vormgeven van goed onderwijsbestuur is een prachtige uitdaging en vraagt om gezamenlijke inspanning van bestuur en intern toezicht. Wat is mooier dan het faciliteren van kwalitatief goed onderwijs met een meerwaarde? Hoe houden we zulke enthousiaste leerlingen, bevlogen leraren en betrokken ouders in de toekomst vast? Dat is waarvoor bestuur en toezicht hun werk doen. Een goed samenspel tussen bestuur en intern toezicht kan hieraan bijdragen.

  • Orthopedagoog in ontwikkeling

   Reflecteren is datgene wat een orthopedagoog als het goed is dagelijks doet. In het mooie, maar ook complexe vak van orthopedagoog of psycholoog is dit noodzakelijk. Reflecteren op jezelf, op het eigen handelen in ingebrachte casuïstiek, op het gespreksproces, op sterke en zwakke kanten van jezelf en ga zo maar door.

  • Verwondering

   Wie eenmaal gecharmeerd is geraakt van een vak zal zeker momenten kennen van diepe verwondering. Dat geldt ook voor een leraar. Dick van der Wateren schreef er een mooi boekje over waarin hij als niet-christelijk docent met een schat aan ervaring laat zien hoe je je onderwijs zo kunt inrichten dat leerlingen tot verwondering komen.