Blogs

  • Waardevolle momenten met dyslexiebegeleiders

   Door Hanneke Bossenbroek-Mol

   Zomaar op een doordeweekse middag in het najaar zitten alle dyslexiebegeleiders van een grote scholengemeenschap bij elkaar. Mijn collega en ik schuiven bij hen aan om door te praten over de dyslexiezorg op de verschillende scholen.

   Lees meer ›
  • Jongensgedrag: omgaan met gekke bekken en fysiek contact

   Dat er verschil tussen jongens- en meisjesgedrag is, weet onderwijsadviseur Jan Verburg als geen ander. In dit artikel legt hij uit hoe ons onderwijs moet veranderen zodat we (weer) beter om kunnen gaan met jongensgedrag. En dat zit 'm niet alleen in een paar simpele werkvormen.

  • Advent en de Apenrots

   Een paar jaar geleden, tijdens de European Conference for Educational Research, woonde ik een sessie bij van onderzoekers die de ambitie hadden om kennis te ontwikkelen die leraren helpt om beter les te geven. De onderzoekers waren zelf leraar en hadden ruime ervaring in nascholing. Ze deden onderzoek waarbij ze wetenschap en vakmanschap combineerden. We noemden dit onderzoek ‘klinisch onderzoek’.

  • Kennismaken met Finland?

   Van 29 november tot en met 1 december vond in Hämeenlinna, Finland de EAPRIL-conferentie plaats, waar men elk jaar verband probeert te leggen tussen onderwijs en onderzoek. De dag ervoor werden de conferentiebezoekers in de gelegenheid gesteld één of twee Finse scholen te bezoeken. Ik was erbij en raakte onder de indruk van het Finse schoolsysteem. Graag wil ik u kennis laten maken met het Finse onderwijssysteem.

  • PISA-rapport: lees meer authentieke teksten

   Er is weer een nieuw PISA-rapport verschenen. Uit dat driejaarlijkse onderzoek blijkt dat het met de resultaten van leesvaardigheid op de Nederlandse vo-scholen niet goed gaat. De onderzoekers doen aanbevelingen waar ik blij mee ben. Zo moeten leerlingen meer authentieke teksten lezen.

  • Gegevens vastleggen in ParnasSys: maak keuzes!

   ‘Je moet alleen dingen registeren waar je wat aan hebt en plannen maken die je ook echt gebruikt’, zegt Arnold Jonk van de Onderwijsinspectie. Een mooie uitspraak, waar ParnasSys volledig achter staat. De nieuwe handreiking ‘Ruimte in regels’ van de inspectie helpt schoolteams om nu echt wat te doen aan de administratieve last, betoogt Leon van Dalen

  • De vergeten gave van creativiteit

   Onderwijsadviseur Martine Blonk schreef op de website wij-leren.nl een artikel over het belang van creativiteit en intuïtie binnen het onderwijs en hoe je deze kunt stimuleren. "Als kinderen hun creativiteit goed ontwikkeld hebben, kunnen ze beter informatie verwerven én verwerken."

  • Conference Primary English: Reading is always write right!

   De voorbereidingen voor de conferentie zijn in volle gang.  Ik lees de mail die Marjolein heeft verstuurd. Wat een mooi programma en zeker ook voor scholen die een volgende stap willen zetten met Engels zijn er interessante workshops. Jammer dat ik zelf niet bij al die workshops kan aansluiten…

  • De mythe van de systeemwereld

   Ook in onderwijsbesturen en raden van toezicht kom je regelmatig de gedachte tegen dat het goed met de school gaat als de resultaten op papier goed zijn. Als de cijfers uitwijzen dat er een trend in de goede richting is dan zijn leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders al snel tevreden. Het is belangrijk dat vaker het gesprek wordt gevoerd over waarden die achter de cijfers liggen.

  • Lessen van economen voor onderwijs

   Toen ik van manager lerarenopleiding voortgezet onderwijs onlangs lector werd, kreeg ik een aardig boekje van de collega’s economie. Vier auteurs delen in Economie draait niet om geld prikkelende gedachten vanuit een christelijk perspectief. Ik deel er twee en trek er dan vier lessen uit voor het onderwijs.