Symposium Wereldburgerschap

Van 15 november 15:30
tot 15 november 19:30
Locatie: Driestar educatief, Gouda

Internationalisering en wereldburgerschap; thema’s waar we vandaag de dag niet omheen kunnen, zeker niet in het onderwijs. Onze leerlingen groeien immers op in een wereld die niet stopt bij de landsgrenzen.

Programma

 1. 15.30               Inloop  
 2. 16.00               Opening  & Welkom
 3. 16.15               Lezingen 
  1. Wereldburgerschap vanuit Bijbels perspectief       
  2. Wereldburgerschap vanuit de politiek               
  3. Wereldburgerschap vanuit de onderwijspraktijk     
 4. 17.30               Workshopronde  (meer info volgt)
 5. 18.30               Maaltijd en ontmoeting   
 6. 19.30               Einde