Studium Generale - Warme, lauwe en koude christenen en de mondiale klimaatcrisis (3)

Van11 februari 19:45
tot11 februari 22:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Bevindelijk gereformeerden staan vooraan in de rij om hun Bijbelse visie op schepping, natuur en cultuur te belijden. Het is Gods schepping, waarin de mens de opdracht heeft de aarde te bewerken en te beheren. Als het om de persoonlijke, maatschappelijke en politieke consequenties gaat, gaan de wegen van christenen drastisch uiteen. Over consumeren en consuminderen zijn we het ook niet eens. Is het meten van onze ecologische voetafdruk Bijbels of een hobby van klimaatgekkies? Duurzaamheid, wie heeft er niet mee te maken: voedsel, onze vervoermiddelen elektrische auto’s, onze woningen. Zijn zorg voor het behoud van diversiteit in de schepping en bewustzijn van klimaatverandering in de gereformeerde gezindte geaborteerde kindjes of ..? In een drietal avonden wordt hier door verschillende sprekers op ingegaan.

Om de heelheid van de schepping, wat ik morgen ga doen voor een duurzamere wereld en hoe ik dat ook nog eens volhoud.
A. (Alfred) Slomp (11 februari 2022) 


Vragen die aan de orde komen zijn:

  1. Een duurzame, klimaatvriendelijke toekomst: Hoe verhouden haalbaarheid en betaalbaarheid zich t.o.v.  roeping en plicht?
  2. Wat is een juiste geestelijke en praktische houding tegenover de schepping die recht doet aan de schepping?
  3. Hoe kunnen christenen het verschil maken in het tegengaan van klimaatverandering?
  4. Hoe kan duurzaam leven niet alleen betaalbaar en haalbaar worden, maar vooral voldoening, verwondering en dankbaarheid opleveren?

A. (Alfred) Slomp, geeft workshops en lezingen over duurzaam consumeren, auteur van Het Groene Normaal en SuperWaar.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.