Studium Generale - Warme, lauwe en koude christenen en de mondiale klimaatcrisis (1)

Van14 januari 19:45
tot14 januari 22:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Bevindelijk gereformeerden staan vooraan in de rij om hun Bijbelse visie op schepping, natuur en cultuur te belijden. Het is Gods schepping, waarin de mens de opdracht heeft de aarde te bewerken en te beheren. Als het om de persoonlijke, maatschappelijke en politieke consequenties gaat, gaan de wegen van christenen drastisch uiteen. Over consumeren en consuminderen zijn we het ook niet eens. Is het meten van onze ecologische voetafdruk Bijbels of een hobby van klimaatgekkies? Duurzaamheid, wie heeft er niet mee te maken: voedsel, onze vervoermiddelen elektrische auto’s, onze woningen. Zijn zorg voor het behoud van diversiteit in de schepping en bewustzijn van klimaatverandering in de gereformeerde gezindte geaborteerde kindjes of ..? In een drietal avonden wordt hier door verschillende sprekers op ingegaan.

Stand van zaken in het wetenschappelijk en maatschappelijk debat over de klimaatcrisis.
Ir. A. (Ries) van Maldegem (14 januari 2022)


Vragen die aan de orde komen zijn:

  1. Hoe ‘hard’ zijn de wetenschappelijke bewijzen van een klimaatcrisis?
  2. Zijn ‘klimaatontkenners’ dom als kikkers in een kookpan?
  3. Waarom wordt de klimaatdiscussie (wereldwijd) zo verhit gevoerd?
  4. Heeft het zin om met een klein land als Nederland klimaatopwarming tegen te gaan; grootvervuilers als India en China maken alles toch weer kapot!
  5. Wat is de taak en roeping van een christen in de klimaatproblematiek?

Ir. A. (Ries) van Maldegem, adviserend ingenieur, natuurlijk geïnteresseerd in en vakmatig actief met duurzaamheid.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.