Studium Generale - Warme, lauwe en koude christenen en de mondiale klimaatcrisis (2)

Van28 januari 19:45
tot28 januari 22:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Bevindelijk gereformeerden staan vooraan in de rij om hun Bijbelse visie op schepping, natuur en cultuur te belijden. Het is Gods schepping, waarin de mens de opdracht heeft de aarde te bewerken en te beheren. Als het om de persoonlijke, maatschappelijke en politieke consequenties gaat, gaan de wegen van christenen drastisch uiteen. Over consumeren en consuminderen zijn we het ook niet eens. Is het meten van onze ecologische voetafdruk Bijbels of een hobby van klimaatgekkies? Duurzaamheid, wie heeft er niet mee te maken: voedsel, onze vervoermiddelen elektrische auto’s, onze woningen. Zijn zorg voor het behoud van diversiteit in de schepping en bewustzijn van klimaatverandering in de gereformeerde gezindte geaborteerde kindjes of ..? In een drietal avonden wordt hier door verschillende sprekers op ingegaan.

Klimaat en duurzaamheid over de grenzen, oorzaken en gevolgen van menselijk gedrag.
E.J. (Evert-Jan) Brouwer (28 januari 2022) 


Vragen die aan de orde komen zijn:

  1. Zijn de gedane beloften van de rijkste industrielanden om arme landen te helpen bij het bestrijden van de desastreuze gevolgen van klimaatverandering een wassen neus?
  2. Moeten wij allemaal verder gaan in het broederlijk delen, structureel en mondiaal? Moet ook de opbrengst van grondstoffen, kennis, ontwikkeling, sociale verworvenheden, gedeeld worden.
  3. Wat is de juiste visie op rechtvaardigheid en solidariteitsgevoel? Moeten we willen dat iedereen mee kan, dat alle mensen gelijke kansen krijgen? Hoe ver strekt onze christelijke verantwoordelijkheid?

E.J. (Evert- Jan) Brouwer, MA politieke wetenschappen, woordvoerder klimaat & energie Planbureau voor de Leefomgeving. Spreekt op persoonlijke titel. Hield zich in zijn vorige werk bij Woord en Daad veel bezig met de effecten van onze westerse leefstijl op het klimaat, in het bijzonder de gevolgen voor ontwikkelingslanden. Schreef in 2015 het boekje Wie is mijn naaste?, waarin hij ingaat op de persoonlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheid die christenen hebben. Volgt het maatschappelijke en politieke debat over klimaatverandering op de voet.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.