Studium Generale - Tussen burgerlijke ongehoorzaamheid en religieuze radicaliteit (2)

Van5 november 19:45
tot5 november 22:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

De bevindelijk gereformeerden verkeren in eigen ogen in een voortdurende staat van crisis. De omringende wereld rukt op en bedreigt. De neer -en ondergang wordt al eeuwen aangekondigd. De druk op bijbelgetrouwe, christelijke normen en waarden is nooit weggeweest. Met Krimpen en Urk dit jaar als eyecatchers. Tijdens een drietal avonden wordt verder ingezoomd op de tijdgeest en de reacties van bevindelijk gereformeerden. Deze avond houdt Dr. B.J. (Bart Jan) Spruyt een lezing.

Het heden van de refo's en de samenleving

Religieuze minderheden hebben rechten en vrijheden, vastgelegd in onze Grondwet. Het is niet de vraag of refo’s zich mogen, moeten en kunnen beroepen op grond- en mensenrechten. Wel moeten deze grondrechten en het beroep op heilige geschriften geproblematiseerd worden. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

  1. Hoe ruim is die vrijheid, hoe onbegrensd of onomstreden zijn die rechten?
  2. Hoe zit het met de spanning tussen artikel 1 van de Grondwet en klassieke grondrechten?
  3. Zijn die klassieke grondrechten aan artikel 1 ondergeschikt, of zijn zij nevengeschikt?
  4. Hoe exclusief of inclusief is het beroep op het geweten en godsdienstvrijheid van de refo’s?
  5. Zijn de refo’s slachtoffer als gediscrimineerde bevolkingsgroep of zitten ze wereldwijd gezien nog steeds op rozen?
  6. Zijn de refo’s nog pelgrims of willen ze integreren in de samenleving?

Dr. B.J. (Bart Jan) Spruyt is docent aan Driestar hogeschool en aan het Hersteld Hervormd Seminarie (VU).

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze avond.